logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Informacje og贸lne
Og艂oszenia i komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o ponownym wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ek nr: 11/3, 11/4 i 12/3 po艂o偶onych w obr. 6 miasta Koluszki wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Konsultacje spo艂eczne
Przeprowadzenie konsultacji spo艂ecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2020
Wi臋cej »
Obwieszczenie WOO艢.420.68.2018.AZi.32 RDO艢 W 艁ODZI
Obwieszczenie RDO艢 w 艁odzi o wydaniu w dniu 29.10.2019 roku decyzji nr 95/2019, znak WOO艢.420.68.2018AZi.31 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzaj膮cej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Zawiadomienie WOO艢.420.68.2018.AZi.33 RDO艢 W 艁ODZI
Zawiadomienie RDO艢 w 艁odzi o wydaniu w dniu 29.10.2019 roku decyzji nr 95/2019, znak WOO艢/420.68.2018AZi.31 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzaj膮cej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie zgromadzenia materia艂u dowodowego w sprawie o wydanie decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Komunikat Ko艂a 艁owieckiego
Kalendarz polowa艅 zbiorowych 2019-2020
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Otwarty konkurs wniosk贸w na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finans贸w publicznych w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Obwieszczenie WOO艢.420.68.2018.AZi.29 RDO艢 W 艁ODZI
Wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na rozbudowie strefy rekreacji wok贸艂 zbiornika wodnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek o mo偶liwo艣ci zg艂aszania zainteresowania udost臋pnieniem kana艂u technologicznego
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek o mo偶liwo艣ci zg艂aszania zainteresowania udost臋pnieniem kana艂u technologicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
ZAWIADOMIENIE RDO艢 W 艁ODZI
ZAWIADOMIENIE WOO艢.420.68.2018.AZi.27 Z DNIA 269.08.2019 ROKU W SPRAWIE TERMINU WYDANIA DECYZJI 艢RODOWISKOWEJ DLA PRZEDSI臉WZI臉CIA POLEGAJ膭CEGO NA ROZBUDOWIE STREFY REKREACJI WOK脫艁 ZBIORNIKA WODNEGO W LISOWICACH
Wi臋cej »
Og艂oszenie Dyrektora zarz膮du zlewni w 艁owiczu
dot.: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz膮dzenia wodnego oraz us艂ug臋 wodn膮.
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Rewitalizacja cmentarza ewangelicko-augsburskiego w so艂ectwie Lisowice-Erazm贸w
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja zadania pn. "Odkrywcy historii lokalnej 2019"
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmawiaj膮cej stwierdzenie niewa偶no艣ci decyzji Wojewody 艁贸dzkiego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu postanowienia stwierdzaj膮cego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Otwarty konkurs wniosk贸w na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finans贸w publicznych w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Otwarty konkurs wniosk贸w na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finans贸w publicznych w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Informacja Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 艁odzi
Okresowa ocena jako艣ci wody dla wodoci膮g贸w zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 zlokalizowanych na terenie gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o ponownym wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu postanowienia stwierdzaj膮cego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Zlot stra偶ak贸w na Jasn膮 G贸r臋
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Lato z histori膮 lokaln膮 2019
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Wi臋cej »
Informacja dla spo艂ecze艅stwa
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydanej decyzji i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie linii kablowej, elektroenergetycznej niskiego napi臋cia o艣wietlenia ulicznego w miejscowo艣ci Ga艂k贸w Ma艂y, ul
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie linii kablowej, elektroenergetycznej niskiego napi臋cia o艣wietlenia ulicznego w miejscowo艣ci Ga艂k贸w Ma艂y, ul. Sportowa i ul. 艁
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: Budowie drogi le艣nej nr 130, przebiegaj膮cego przez oddzia艂y: 260~b, 268~b, 276~b, 276~b, le艣nictwa G
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: Budowie dojazdu po偶arowego nr 17 i drogi le艣nej nr 126, przebiegaj膮cego przez oddzia艂y: 294~d, 293~f
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. "Budowa linii kablowej, elektroenergetycznej niskiego napi臋cia o艣wietlenia ulicznego w miejscowo艣ci Ga艂k贸w Ma艂y, ul. 艁膮kowa i ul. 艁贸dzka na dzia艂kach
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. "Budowa linii kablowej, elektroenergetycznej niskiego napi臋cia o艣wietlenia ulicznego w miejscowo艣ci Ga艂k贸w Ma艂y, ul. Akacjowa na dzia艂kach nr 411, 945
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja XXII Dni Ga艂k贸wka
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszki
Obwieszczenie Burmistrza Koluszki o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji ustalaj膮cej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ek nr: 11/3, 11/4, 12/3 po艂o偶onych w obr臋bie 6 miasta Koluszki wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w 艁odzi
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w 艁odzi z dnia 10 maja 2019 r., znak WOO艢.420.68.2018.AZi.13,
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie linii kablowej, elektroenergetycznej niskiego napi臋cia o艣wietlenia ulicznego w miejscowo艣ci Ga艂k贸w Ma艂y,
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP w Ga艂kowie Du偶ym
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Ga艂kowie Du偶ym. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP Nr 1 w Koluszkach
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej Nr 1 w Koluszkach. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi臋wzi臋cia.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu postanowienia stwierdzaj膮cego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja projektu pn. "Muzyka nie zna granic".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Ocena obszarowa jako艣ci wody na terenie Gminy Koluszki za 2018r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Dotyczy przyj臋cia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Lisowice w gminie Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu postanowienia stwierdzaj膮cego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Rewitalizacja cmentarza ewangelicko-augsburskiego w so艂ectwie Lisowice - Erazm贸w
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej.
Wi臋cej »
Okresowe oceny jako艣ci wody
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wszcz臋cia post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wszcz臋cia post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wszcz臋cia post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek o mo偶liwo艣ci zg艂aszania zainteresowania udost臋pnieniem kana艂u technologicznego
Wi臋cej »
Og艂oszenie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych z zakresu pomocy spo艂ecznej Gminy Koluszki
Og艂oszenie konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych z zakresu pomocy spo艂ecznej Gminy Koluszki przez organizacje pozarz膮dowe w trybie ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
dot. wszcz臋cie post臋powania w sprawie stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji Wojewody 艁贸dzkiego nr 229/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja otwartego turnieju pi艂karskiego "BO GDY EWA W PI艁K臉 KOPIE"
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek o mo偶liwo艣ci zg艂aszania zainteresowania udost臋pnieniem kana艂u technologicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie zawiadomienia o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie sieci wodoci膮gowej na dzia艂kach nr ewid.: 60,61, 231, 404/4, 404/25 w obr. Regny, gm
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o zmianie uchwa艂y w sprawie sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o zmianie uchwa艂y w sprawie sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla p贸艂nocno - wschodniej cz臋艣ci obszaru gminy Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Nab贸r wniosk贸w na realizacj臋, w roku 2019, przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu
Burmistrz Koluszek og艂asza nab贸r wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu, z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2019 roku. Tre艣膰 og艂oszenia oraz wz贸r oferty znajduj膮 si臋 w za艂膮czeniu.
Wi臋cej »
Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 roku
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 roku, przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego, w formie wsparcia realizacji zada艅. Tre艣膰 og艂oszenia oraz wz贸r oferty w za艂膮czeniu.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wszcz臋cia post臋powania w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Lisowice w gminie Koluszki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napi臋cia YAKXs 4x25 mm2 o艣wietlenia ulicznego w miejscowo艣ci Regny
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
11. Miko艂ajkowy Turniej pi艂karski dla najm艂odszych dzieci
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzaj膮cej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko, dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie zbiornika magazynowego o poj. 32 000 m3 wraz z infrastruktur膮 techniczn膮
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie w sprawie umorzenia post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia pn. Budowa stacji bazowej telefonii kom贸rkowej w Bedzelinie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE SKO W 艁ODZI
dotycz膮ce okre艣lenia 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie fermy drobiu na dzia艂kach nr: 249/1 i 249/2 w obr. Turobowice, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn. "Budowa zak艂adowej oczyszczalni 艣ciek贸w przemys艂owych oraz wiaty na terenie zak艂adu POL-HUN M. Bielska Sp. j. w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65"
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE SAMORZ膭DOWEGO KOLEGIUM ODWO艁AWCZEGO W 艁ODZI
w sprawie wydania przez Samorz膮dowe Kolegium Odwo艂awcze w 艁odzi ostatecznej decyzji utrzymuj膮cej w mocy decyzj臋 Burmistrza Koluszek, umarzaj膮c膮 jako bezprzedmiotowe post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋c
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie linii kablowej niskiego napi臋cia o艣wietlenia ulicznego w ul. Le艣nej w Kaletniku
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ul. Brzozowej i ul. Letniskowej w Kaletniku
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w ul. 艢wierkowej w Kaletniku
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie parkingu dla samochod贸w osobowych w ilo艣ci 15 miejsc postojowych, na dzia艂kach nr: 138 i 181 po艂o偶onych w obr. Kaletnik, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie "Budowy zbiornika magazynowego 32.000 m3 wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 oraz miejsca oczekiwania autocystern w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia przewidzianego do realizacji na terenie uj臋cia wody w miejscowo艣ci Regny, gm. Koluszki, na dzia艂ce nr 173/1 obr. Regny
Wi臋cej »
Konsultacje spo艂eczne
Przeprowadzenie konsultacji spo艂ecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2019
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie linii kablowej SN - 15 kV i nowych stanowisk s艂upowych wraz z rozbi贸rk膮 istniej膮cej linii napowietrznej SN-15 kV "Koluszki - Ga艂k贸w"
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie linii kablowej niskiego napi臋cia o艣wietlenia ulicznego w miejscowo艣ci Regny, gm. Koluszki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej PLAY nr LDW4401C wraz z wewn臋trzn膮 lini膮 zasilaj膮c膮, na dzia艂ce nr 203/1 po艂o偶onej w obr. Ga艂k贸w
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie o艣wietlenia ulicznego w ul. Le艣nej w Kaletniku, gm. Koluszki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie o艣wietlenia ulicznego w ul.Brzozowej i ul. Letniskowej w Kaletniku, gm. Koluszki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie o艣wietlenia ulicznego w ul. 艢wierkowej w Kaletniku, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Ma艂e Mistrzostwa Europy w Pi艂ce No偶nej Dzikich Dru偶yn
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
8. Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna So艂ectw i Osiedli Mieszkaniowych Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Sztafetowe i Indywidualne Marsze i Biegi Niepodleg艂o艣ci w Koluszkach
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
i ponownym rozpocz臋ciu procedury udzia艂u spo艂ecze艅stwa w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cej na budowie zak艂adowej oczyszczalni 艣ciek贸w przemys艂owych oraz wiaty na terenie zak艂adu "POL-HUN"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na przebudowie stacji uzdatniania wody we wsi Regny, gmina Koluszki na dzia艂ce 173/1 po艂o偶onej w obr. Regny gm. Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
w sprawie wszcz臋cia post臋powania ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie parkingu dla samochod贸w osobowych o ilo艣ci 15 miejsc postojowych przewidzianego do realizacji na dzia艂kach nr 138 i 181 po艂o偶onych w obr. K
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja XI Parkowego Turnieju w Warcabach B艂yskawicznych
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
dotycz膮ce odmowy okre艣lenia 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie fermy drobiu na dzia艂kach ew.: 249/1 i 249/2 w obr. Turobowice gm. Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie w sprawie wszcz臋cia post臋powania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA BUDOW臉 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.WYCIECZKOWEJ W 呕AKOWICACH
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji Zadania Publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia艂ek nr: 11/3, 11/4, 12/3 po艂o偶onych w obr臋bie 6 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Postanowienie Burmistrza Koluszek
Postanowienie w sprawie pozytywnej opinii projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego .
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej PLAY nr LDW 4401C wraz z wewn臋trzn膮 lini膮 zasilaj膮c膮, na dzia艂ce nr 203/
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: "Uruchomieniu punktu zbierania z艂omu stalowego i metali kolorowych w zamkni臋tej hali magazynowej zlokalizowanej na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 292/4, obr臋b 5, po艂o偶on
Wi臋cej »
Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w
na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w
dla budynk贸w wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 2, 4, 6, 8, 10 i budynk贸w jednorodzinnych przy ul. 艁贸dzkiej 88 w obr臋bie Ga艂k贸w Ma艂y - obiekty po by艂ej jednostce wojskowej
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie wszcz臋cia post臋powania administracyjnego dotycz膮cego wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej ORANGE na dzia艂ce nr 65 w obr. B臋dzelin, gm. Koluszki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE ZAWIADOMIENIA O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSI臉WZI臉CIA POLEGAJ膭CEGO NA PRZEBUDOWIE LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV RELACJI ODLEWNIA - RAWA MAZOWIECKA
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Kolesz
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie fermy drobiu na dzia艂kach o nr ewid. 249/1 i 249/2 obr臋b Turobowice, gmina Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia "Budowa zbiornika magazynowego 32000 m3 wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 oraz miejsca oczekiwania autocystern w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach".
Wi臋cej »
Og艂oszenie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Og艂oszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudow臋 k艂adki piezo -rowerowej, pomostu drewnianego, pomostu p艂ywaj膮cego oraz toru wakeboardowego.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przej艣cie pod dnem rzeki Mroga lini膮 艣redniego napi臋cia oraz ruroci膮giem zapasowym
Wi臋cej »
Zawiadomienie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przej艣cie pod dnem rzeki Mroga sieci膮 wodoci膮gow膮, teletechniczn膮 oraz ruroci膮giem zapasowym
Wi臋cej »
Zawiadomienie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudow臋 k艂adki pieszo - rowerowej, budowy pomostu drewnianego, pomostu p艂ywaj膮cego, toru wakeboardowego
Wi臋cej »
Og艂oszenie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Og艂oszenie dotycz膮ce wydania pozwolenia wodnoprawnego na przej艣cie pod dnem rzeki Mroga lini膮 艣redniego napi臋cia oraz ruroci膮giem zapasowym
Wi臋cej »
Og艂oszenie Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Og艂oszenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przej艣cie pod dnem rzeki Mroga sieci膮 wodoci膮gow膮, teletechniczn膮 oraz ruroci膮giem zapasowym
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Koluszki na lata 2018-2020 z perspektyw膮 do 2024 roku
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Organizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z okazji XXI Dnia Ga艂k贸wka"
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Organizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z okazji rozpocz臋cia wakacji"
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - "Rajd Rowerowy szlakiem Oddzia艂u Sama"
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE WSZCZ臉CIA POST臉POWANIA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJ膭CEJ NA PRZEBUDOWIE ODCINKA NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV 艁AZN脫W - 艁AZNOWSKA WOLA NA TERENIE OBR. B臉DZELIN
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE WSZCZ臉CIA POST臉POWANIA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJ膭CEGO NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WYCIECZKOWEJ WE WSI 呕AKOWICE
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
w sprawie wydania postanowienia o odwieszeniu post臋powania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia pn.: ,,Budowa zak艂adowej oczyszczalni 艣ciek贸w przemys艂owych oraz wiaty na terenie zak艂adu POL-HUN
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP w D艂ugiem
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w D艂ugiem. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Pismo 艁贸dzkiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w 艁odzi
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego w sprawie wydanie decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej polegaj膮cej na rozbudowie drogi wojew贸dzkiej nr 715 ul. Brzezi艅skiej w Koluszkach od km 6+019,74 do km 6+491,96.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Og艂oszenie o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowo planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu 呕akowice, p贸艂nocnej cz臋艣ci obr臋bu R贸偶yca w gminie Koluszki oraz po艂udniowo -zachodniej cz臋艣ci obr臋bu nr 6 miasta Koluszki oraz przyst膮pieniu do sporz膮dz
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
14.Polska Biega w Koluszkach, III Indywidualne i dru偶ynowe mistrzostwo Przedszkoli i Szk贸艂 Gminy Koluszki w biegach prze艂ajowych
Wi臋cej »
Postanowienie Burmistrza Koluszek
Postanowienie w sprawie zawieszenia post臋powania w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie zak艂adowej oczyszczalni 艣ciek贸w przemys艂owych oraz wiaty na terenie zak艂adu POL HUN w Koluszkach
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - "Lato z histori膮 lokaln膮 2018"
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE ZAWIADOMIENIA O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - "Gramy i 艣piewamy"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego dotycz膮ce zmiany decyzji Nr 229/16 udzielaj膮cej zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegaj膮cej na rozbudowie drogi wojew贸dzkiej nr 715 ul. Brzezi艅skiej w Koluszkach
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowiskowo i sporz膮dzenia raportu
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmmistrza Koluszek
Obwieszczenie o ponownym wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 1 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja18. Otwartego Turnieju Pi艂karskiego - Bo gdy Ewa pi艂k臋 kopie"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie strefy rekreacji wok贸艂 zbiornika wodnego "Lisowice " w Lisowicach wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Rokiciny
Obwieszczenie W贸jta Gminy Rokiciny
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSI臉WZI臉CIA POLEGAJ膭CEGO NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIA艁KACH NR: 1219/5 i 1224/8 W OBR. 5 MIASTA KOLUSZKI
Wi臋cej »
Nab贸r wniosk贸w na realizacj臋, w roku 2018, przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu
Wi臋cej »
Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018 roku
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego w sprawie rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 715 w Koluszkach
Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu wydania decyzji w zakresie zmiany lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej oraz zjazdu indywidualnego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego w sprawie rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 715 w Koluszkach
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE WY艁O呕ENIA DO PUBLICZNEGO WGL膭DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBR臉BU EWIDENCYJNEGO NR 1 MIASTA KOLUSZKI
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
O PRZYST膭PIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA P脫艁NOCNO - WSCHODNIEJ CZ臉艢CI OBSZARU GMINY KOLUSZKI
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia GPR
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia GPR
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa stacji bazowej telefonii kom贸rkowej operatora Orange Polska S.A. na dz. nr ewid.: 65 w obr臋bie B臋dzelin, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Decyzja 艣rodowiskowa dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: kontynuacji prowadzenia punktu zbierania odpad贸w metali 偶elaznych i nie偶elaznych zlokalizowanego na dz. o nr ewid.: 191/13 i 191/15 w obr臋bie 7 Koluszki-miasto, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
O PODJ臉CIU UCHWA艁Y NR XXXVIII/144/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH Z DNIA 06.11.2017r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYST膭PIENIA DO SPORZ膭DZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZ臉艢CI OBR臉BU LISOWICE W GMINIE KOLUSZKI
Wi臋cej »
KONSULTACJE SPO艁ECZNE
Przeprowadzenie konsultacji spo艂ecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2018
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja X Miko艂ajkowego Turnieju Pi艂karskiego dla Najm艂odszych Dzieci
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na dla dzieci do lat 10
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek w sprawie Bud偶etu Obywatelskiego
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek w sprawie udzia艂u w g艂osowaniu na wyb贸r projekt贸w do Bud偶etu Obywatelskiego Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋b贸w ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
w sprawie przyj臋cia dokument贸w
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr3 w Koluszkach
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Koluszkach. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja Ma艂ych Mistrzostw Europy w pi艂ce no偶nej Dzikich Dru偶yn
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja X Parkowego Turnieju w Warcabach B艂yskawicznych
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja II Koluszkowskich Jesiennych Bieg贸w Prze艂ajowych "Od Przedszkola do Seniora"
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja VII spartakiady sportowo-rekreacyjnej so艂ectw i osiedli mieszkaniowych Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
pielgrzymka stra偶ak贸w na Jasn膮 G贸r臋
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja Rajdu Rowerowego 艣ladami Drogi 呕elaznej Iwanogrodzko-D膮browskiej
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
wykonanie przy艂膮cza kanalizacji sanitarnej na terenie ochotniczych stra偶y po偶arnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Lisowice w Gminie Koluszki wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
Lista szk贸艂, kt贸re otrzyma艂y dotacj臋 w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
Lista szk贸艂, kt贸re otrzyma艂y w roku 2017 wsparcie finansowe na realizacj臋 Rz膮dowego programu wieloletniego "Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa". Lista w za艂膮czeniu.
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyr. Przedszkola Nr 3 w Koluszkach
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Koluszkach. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie w sprawie konsultacji spo艂ecznych w sprawie zasad wyznaczania sk艂adu oraz dzia艂ania Komitetu Rewitalizacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2017
Zarz膮dzenie Nr 93/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych zasad wyznaczania sk艂adu oraz dzia艂ania Komitetu Rewitalizacji
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie w sprawie konsultacji spo艂ecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kokuszki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2017
Zarz膮dzenie Nr 92/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych projektu uchwa艂y Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na teren
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
ORGANIZACJA IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ Z OKAZJI XX DNI GA艁K脫WKA
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
ORGANIZACJA IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ Z OKAZJI ROZPOCZ臉CIA WAKACJI
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Ga艂kowie Du偶ym oraz Przedszkola w R贸偶ycy. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szko艂y
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej Nr 2 w Koluszkach. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego
Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
O PRZYST膭PIENIU DO SPORZ膭DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBR臉BU NR 5 MIASTA KOLUSZKI WRAZ Z PROGNOZ膭 ODDZIA艁YWANIA NA 艢RODOWISKO
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Przebudowa dr贸g w Osiedlu 艁贸dzkie I w Koluszkach-poprawa istniej膮cego uk艂adu drogowego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej z cz臋艣ci膮 biurowo-socjaln膮 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 na dz. nr ewid.: 151/2 i 152/9 w obr. 1 Koluszki-miasto, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zabudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii (OZE) polegaj膮ca na budowie dw贸ch niezale偶nych elektrowni fotowoltaicznych na dz. o nr ewid.: 48, 50/3, 50/4 w obr臋bie Przanowice, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
13. "Polska Biega" w Koluszkach 2. Mistrzostwa Przedszkoli i Szk贸艂 Gminy Koluszki w biegach prze艂ajowych.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
O WY艁O呕ENIU DO PUBLICZNEGO WGL膭DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZ臉艢CI OBR臉B脫W EWIDENCYJNYCH NR 2 i 3 MIASTA KOLUSZKI WRAZ Z PROGNOZ膭 ODDZIA艁YWANIA NA 艢RODOWISKO
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego
Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego w sprawie budowy 艣cie偶ki rowerowej
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE PRZYST膭PIENIA DO SPORZ膭DZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBR臉BU EWIDENCYJNEGO NR 1 MIASTA KOLUSZKI
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Lato z histori膮 lokaln膮 2017
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE WY艁O呕ENIA DO PUBLICZNEGO WGL膭DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJ膭CEGO OBR臉B BOROWO I W GMINIE KOLUSZKI WRAZ Z PROGNOZ膭 ODDZIA艁YWANIA NA 艢RODOWISKO
Wi臋cej »
Obwieszczenia Burmistrza Koluszek
Budowa elektrowni fotowoltaicznych ,,LISOWICE III-VI".
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
z naboru wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2017 roku
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
"Popatrz! Pos艂uchaj! Zagraj!"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wykonanie zespo艂u urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych pob贸r w贸d podziemnych-dw贸ch studni g艂臋binowych nr 4 i nr 5 po艂o偶onych w Koluszkach na terenie dzia艂ek nr 21 i 16/3 w obr臋bie 3 Koluszki-miasto.
Wi臋cej »
Uchwa艂a ws. projektu dostosowania sieci szk贸艂
Uchwa艂a ws. projektu dostosowania sieci szk贸艂 do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja 17. Otwartego turnieju pi艂karskiego "Bo gdy Ewa pi艂k臋 kopie"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w 艁odzi
Dotyczy budowy zak艂adu przetw贸rstwa i konserwowania mi臋sa z drobiu na terenie 艁.S.S.E. w Koluszkach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w 艁odzi
Dotyczy budowy zak艂adu przetw贸rstwa i konserwowania mi臋sa z drobiu na terenie 艁.S.S.E. w Koluszkach.
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na dla dzieci do lat 10
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
O WY艁O呕ENIU DO PUBLICZNEGO WGL膭DU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWA艃 I KIERUNK脫W ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLUSZKI WRAZ Z PROGNOZ膭 ODDZIA艁YWANIA NA 艢RODOWISKO
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza nab贸r wniosk贸w
na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2017 roku
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
z naboru wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2017 roku
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wykonanie zespo艂u urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych pob贸r w贸d podziemnych - dw贸ch studni g艂臋binowych nr 4 i nr 5 w Koluszkach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Przebudowa dr贸g w Osiedlu 艁贸dzkie I w Koluszkach
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa elektrowni fotowoltaicznej LISOWICE VI
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa elektrowni fotowoltaicznej LISOWICE V
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa elektrowni fotowoltaicznej LISOWICE IV
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa elektrowni fotowoltaicznej LISOWICE III
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegaj膮cej na rozbudowie ul. Brzezi艅skiej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Przebudowa i budowa dr贸g wewn臋trznych wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 w rejonie ulic: Polna, Zielona, Czarneckiego w Koluszkach.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza nab贸r wniosk贸w
na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2017 roku
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert
na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
w/s rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 715
Wi臋cej »
informacja Zarz膮du Powiatu 艁odzkiego wschodniego
w sprawie przyj臋cia przez Rade Powiatu 艁贸dzkiego wschodniego uchwa艂膮 Nr XXIX/363/2016 z dnia 24 listopada 2016 programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu 艂贸dzkiego Wschodniego na lata 2017-2010 z perspektyw膮 na lata 2021-2024
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa zak艂adu przetw贸rstwa i konserwowania mi臋sa z drobiu na terenie 艁.S.S.E. w Koluszkach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego w sprawie rozbudowy drogi wojew贸dzkiej nr 715 ul. Brzezi艅ska w Koluszkach
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie przyjmowania wniosk贸w o powo艂anie na rzeczoznawc臋 w celu szacowania zwierz膮t
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa zewn臋trznej instalacji LPG w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 na dz. nr ewid. 1324, 1323/2 w obr臋bie 5 Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Ga艂kowie Ma艂ym o dodatkowy pas ruchu przeznaczony do ruchu rower贸w i pieszych.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa zak艂adu przetw贸rstwa i konserwowania mi臋sa z drobiu na terenie 艁.S.S.E. w Koluszkach.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE PRZYJ臉CIA DOKUMENTU - MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZ臉艢CI OBR. KATARZYN脫W I CZ臉艢CI OBR. FELICJAN脫W W GMINIE KOLUSZKI
Wi臋cej »
KONSULTACJE SPO艁ECZNE
Przeprowadzenie konsultacji spo艂ecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w 艁odzi
Budowa budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na ch贸w kurzych brojler贸w o obsadzie do 138 DJP wraz z obiektami towarzysz膮cymi w obr臋bie Felicjan贸w, na dz. nr ew.: 235/1 i 235/3, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Przebudowa i budowa dr贸g wewn臋trznych wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 w rejonie ulic: Polna, Zielona, Czarneckiego w Koluszkach.
Wi臋cej »
Konsultacje spo艂eczne - Program Rewitalizacji
Konsultacje spo艂eczne w sprawie projektu Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁odzkiego
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego w sprawie przed艂u偶enia terminu wydania zezwolenia na realizacj臋 inwestycji drogowej polegaj膮cej na przebudowie drogi wojew贸dzkiej nr 715 ul. Brzezi艅skiej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na dla dzieci do lat 9.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa fermy drobiu na dzia艂kach nr ew.: 249/1 i 149/2 w obr臋bie Turobowice, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa fermy drobiu na dzia艂kach nr ew.: 397, 398, 493 w obr臋bie Stefan贸w, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Ma艂e Mistrzostwa Europy w pi艂ce no偶nej Dzikich Dru偶yn
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagajnikowej i G艂贸wnej w R贸偶ycy na dz. nr ewid.: 135 i 10 w obr臋bie R贸偶yca, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa sieci wodoci膮gowej pomi臋dzy miejscowo艣ciami Borowa i Zielona G贸ra na dz. nr ewid.: 60 i 92 w obr臋bie Borowo I, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Przebudowa dr贸g powiatowych nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Stary Redze艅, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
6. Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna So艂ectw i Osiedli Mieszkaniowych Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa elektrowni fotowoltaicznych LISOWICE III-VI.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej polegaj膮cej na rozbudowie drogi wojew贸dzkiej Nr 715 ul. Brzezi艅skiej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa fermy drobiu na dzia艂kach nr ew.: 397, 398, 493 w obr臋bie Stefan贸w, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
1. Koluszkowskie Jesienne Biegi Prze艂ajowe "od przedszkola do seniora"
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
IX Parkowy Turniej w Warcabach B艂yskawicznych
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa zewn臋trznej instalacji LPG w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 na dz. nr ewid. 1324, 1323/2 w obr臋bie 5 Koluszki.
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja Zlotu Stra偶ak贸w na Jasn膮 G贸r臋 w Cz臋stochowie
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek o mo偶liwo艣ci zg艂aszania zainteresowania udost臋pnieniem kana艂u technologicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Ludowej, Ko艣ciuszki, Targowej, Rynek i Pi臋knej w Koluszkach, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa elektrowni fotowoltaicznych ,,LISOWICE III-VI"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na ch贸w kurzych brojler贸w o obsadzie do 138 DJP wraz z obiektami towarzysz膮cymi w obr臋bie Felicjan贸w, na dz. nr ew.: 235/1 i 235/3, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋b贸w ewidencyjnych nr 2 i nr 3 miasta Koluszki oraz o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Katarzyn贸w i cz臋艣ci obr臋bu Felicjan贸w w gminie Koluszki wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Zgrupowanie szkoleniowe w karate sportowym WKF
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej z okazji "Dni Ga艂k贸wka" wraz z obchodami 70-lecia Klubu.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa w臋z艂a do produkcji mieszanek mineralno -cementowych w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 na dz. nr ewid. 1322 w obr臋bie 5 Koluszki.
Wi臋cej »
Zawiadomienie W贸jta Gminy Rokiciny
Informacja o spotkaniu mieszka艅c贸w w dniu 07.06.2016 r. o godz. 17.00 w OSP w Chrustach Starych w sprawie budowy chlewni w Chrustach Starych.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Przebudowa drogi gminnej nr 106263E ul. Stra偶ackiej na dz. nr ewid.:11/3, 84, 351, 342 w obr. B臋dzelin, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego - rozbudowa drogi wojew贸dzkiej nr 715 ul. Brzezi艅skiej w Koluszkach
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego o wszcz臋ciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej polegaj膮cej na rozbudowie drogi wojew贸dzkiej nr 715 ul. Brzezi艅skiej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkursy na stanowiska dyrektor贸w przedszkoli
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na stanowisko dyrektora w Przedszkolu Nr 1 w Koluszkach i Przedszkolu nr 2 w Koluszkach
Wi臋cej »
Strategia Rozwoju 艁贸dzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
przyst膮pienie do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Katarzyn贸w i cz臋艣ci obr臋bu Felicjan贸w w gminie Koluszki oraz o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Rozpocz臋cie procedury udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie ubojni drobiu SUPERDROB przy ul. Nasiennej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkursy na stanowiska dyrektor贸w szk贸艂
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na stanowisko dyrektora w: - SP w R贸偶ycy - SP w B臋dzelinie
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
12. "Polska Biega" w Koluszkach
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na ch贸w kurzych brojler贸w o obsadzie do 138 DJP wraz z obiektami towarzysz膮cymi w obr臋bie Felicjan贸w, na dz. nr ew.: 235/1 i 235/3, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Lato z histori膮 lokaln膮 2016
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa w臋z艂a do produkcji mieszanek mineralno-cementowych w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 na dz. nr ewid. 1322 w obr臋bie 5 Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Budowa Centrum Logistycznego Panattoni Park Koluszki.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zak艂adu Us艂ug Komunalnych w Koluszkach
Zak艂ad Us艂ug Komunalnych w Koluszkach zaprasza oferent贸w do sk艂adania ofert na kupno drewna opa艂owego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Decyzja 艣rodowiskowa dla zak艂adu POL-HUN
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja konkursu pt. "Zacznij od Bacha"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Rozbudowa zak艂adu POL-HUN M. Bielska S.J.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
z naboru wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2016 roku
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Budowa budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na ch贸w kurzych brojler贸w wraz z obiektami towarzysz膮cymi na dz. nr ew.: 64/2 w obr臋bie Wierzchy, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Stwierdzenie obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie ubojni drobiu SUPERDROB przy ul. Nasiennej w Koluszkach, gm. Koluszki;
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
15. Otwarty Turniej Pi艂karski " BO GDY EWA PI艁K臉 KOPIE"
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza nab贸r wniosk贸w
na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2016 roku
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
z naboru wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2016 roku
Wi臋cej »
Informacja
Budowa budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na ch贸w kurzych brojler贸w wraz z obiektami towarzysz膮cymi na dzia艂ce nr ewid: 64/2 po艂o偶onej w obr臋bie Wierzchy, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na dla dzieci do lat 9
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
budowa Centrum Logistycznego Panattoni Park Koluszki
Wi臋cej »
Og艂oszenie Urz臋du Miejskiego w Koluszkach
w sprawie zebrania So艂ectwa Jeziorko
Wi臋cej »
Og艂oszenie Urz臋du Miejskiego w Koluszkach
w sprawie zebrania So艂ectwa S艂otwiny
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza nab贸r wniosk贸w
na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2016 roku
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert
na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o przyj臋ciu dokumentu wymagaj膮cego udzia艂u spo艂ecze艅stwa
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
budowa ubojni drobiu SUPERDROB przy ul. Nasiennej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
8. Miko艂ajkowy Turniej Pi艂karski dla Najm艂odszych Dzieci
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 1 miasta Koluszki wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
KONSULTACJE SPO艁ECZNE
Przeprowadzenie konsultacji spo艂ecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2016 rok.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
艢ladami historii
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
IX Jesienny Cross Przyja藕ni Koluszkowsko-Brzezi艅skiej
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na dla dzieci do lat 9.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja "Ma艂ych Mistrzostw Europy w pi艂ce no偶nej Dzikich Dru偶yn"
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja V Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej So艂ectw i Osiedli Mieszkaniowych Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja VIII Parkowego Turnieju w Warcabach B艂yskawicznych
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
og艂asza otwarty konkurs wniosk贸w na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finans贸w publicznych
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy Rokiciny
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego
Starosta 艁贸dzki Wschodni zawiadamia o zamiarze wszcz臋cia post臋powania wyw艂aszczeniowego w celu pozbawienia prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej na terenie miasta Koluszki, obr臋b 7 przy ul. 11 Listopada oznaczonej numerami ewidencyjnymi dzia艂e
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego obr臋b Borowo I
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej z okazji "Dni Ga艂k贸wka"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja III Kwietnego Biegu Rado艣ci
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
og艂asza otwarty konkurs wniosk贸w na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finans贸w publicznych w formie wsparcia realizacji zada艅:dofinansowanie sprz臋tu po偶arniczego
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Polska biega
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
! Majowy Bieg Prze艂ajowy Ludzi Nauki i Pracy
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek og艂asza przeprowadzenie konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych podzia艂u so艂ectwa Katarzyn贸w-Zygmunt贸w.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja "Lata z histori膮 lokaln膮"
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 23 marca 2015 r.(sprzeda偶 samochodu)
Sprzeda偶 samochodu ci臋偶arowego marki PEUGEOT G PARTNER XT
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
14 Otwarty Turniej Pi艂karski "Bo Gdy Ewa Pi艂k臋 Kopie".
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
z naboru wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2015 roku
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na dla dzieci do lat 9
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza nab贸r wniosk贸w
na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2015 roku
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
z naboru wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2015 roku
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert
na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
o odwo艂aniu otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅.
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja konkursu i warsztat贸w muzycznych w Koluszkach
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza nab贸r wniosk贸w
na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2015 r.
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert
na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Og艂oszenie dotycz膮ce projektu "Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki" - opiekun projektu
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Og艂oszenie dotycz膮ce projektu "Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Koluszki" - opiekun projektu
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie nauki gry na instrumentach d臋tych poprzez doposa偶enie M艂odzie偶owej Orkiestry D臋tej przy OSP Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
w sprawie zakupu oraz monta偶u zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludno艣ci DSP-50 dla jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szko艂y
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Koluszkach
Wi臋cej »
Konsultacje Spo艂eczne
Przeprowadzenie konsultacji spo艂ecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2015 rok.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza koluszek
w sprawie konkursu ofert na remont i modernizacj臋 stra偶nic OSP na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE WOJEWODY 艁脫DZKIEGO
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na dla dzieci do lat 8
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna So艂ectw i Osiedli Mieszkaniowych
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Jesienny Cross Przyja藕ni Koluszkowsko - Brzezi艅skiej
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
wy艂o偶enie do publicznego wgl膮du projektu zmiany Studium
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja VII Parkowego Turnieju w Warcabach B艂yskawicznych.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
O PRZYST膭PIENIU DO SPORZ膭DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej z okazji "Dni Ga艂k贸wka"
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja 3 Kwietnego Biegu Rado艣ci
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szko艂y
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Koluszkach
Wi臋cej »
Konkurs na wyb贸r brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
organizacja 10 edycji "Polska Biega" w Koluszkach
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja Ma艂ych Mistrzostw Europy w Pi艂ce No偶nej Dzikich Dru偶yn
Wi臋cej »
Og艂oszenie 艁贸dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp贸艂ki Akcyjnej
艁SSE zaprasza do sk艂adania ofert w przetargu 艂膮cznym na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci oznaczonych numerami ewidencyjnymi dzia艂ek 152/18 i 152/13 po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki, obr臋b 1 przy ul. Nasiennej
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Zawody Sport贸w Walki w ramach 10-lecia Koluszkowskiego Klubu Karate Kyokushin
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
O PRZYST膭PIENIU DO SPORZ膭DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZ臉艢CI OBR臉BU KATARZYN脫W I CZ臉艢CI OBR臉BU FELICJAN脫W W GMINIE KOLUSZKI ORAZ O PRZYST膭PIENIU DO SPORZ膭DZENIA PROGNOZY ODDZIA艁YWANIA NA 艢RODOWISKO
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego
Starosta 艁贸dzki Wschodni zawiadamia o zamiarze wszcz臋cia post臋powania wyw艂aszczeniowego w celu pozbawienia prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej na terenie miasta Koluszki, obr臋b 7 przy ul. 11 Listopada oznaczonej numerami ewidencyjnymi dzia艂e
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na dla dzieci do lat 8
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja 13 Otwartego Turnieju Pi艂karskiego "Bo Gdy Ewa Pi艂k臋 Kopie"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek z naboru wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Przeprowadzenie Og贸lnopolskich Warsztat贸w Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Otwarty Konkurs Ofert
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅: profilaktyka alkoholowa
Wi臋cej »
Otwarty Konkurs Ofert
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Wi臋cej »
Otwarty Konkurs Ofert
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja o mo偶liwo艣ci zg艂aszania zainteresowania udost臋pnieniem kana艂u technologicznego
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja o mo偶liwo艣ci zg艂aszania zainteresowania udost臋pnieniem kana艂u technologicznego
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych - uchwalenie nowych statut贸w so艂ectw z terenu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja 6 Miko艂ajkowego Turnieju Pi艂karskiego dla Najm艂odszych Dzieci
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE PRZYST膭PIENIA DO SPORZ膭DZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA艃 I KIERUNK脫W ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLUSZKI
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
W SPRAWIE PRZYST膭PIENIA DO SPORZ膭DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wi臋cej »
Przeprowadzenie konsultacji spo艂ecznych
Przeprowadzenie konsultacji spo艂ecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2014 rok.
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja spartakiady sportowo
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na do lat 8
Wi臋cej »
Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja Jesiennego Crossu Przyja藕ni Koluszkowsko - Brzezi艅skiej
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja Zlotu Stra偶ak贸w na Jasn膮 G贸r臋 w Cz臋stochowie
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w stra偶nicach OSP na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja VI Parkowego Turnieju w Warcabach B艂yskawicznych
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja Ma艂ych Mistrzostw Europy w Pi艂ce No偶nej Dzikich Dru偶yn
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Pi艂karski ob贸z szkoleniowy
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
IA-I.746.34.2013.A艢
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szko艂y
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Kornela Makuszy艅skiego w D艂ugiem
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Realizacja zadania publicznego - IV rodzinne marsze sztafetowe "Od Urz臋du do Plebanii"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizacja 9 edycji "Polska Biega w Koluszkach"
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2013 roku: zakup motopompy M8/8 dla Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
w sprawie naboru wniosk贸w o dotacj臋 na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 polegaj膮cych na likwidacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego
Starosta 艁贸dzki Wschodni zawidamia, 偶e w dniu 5 marca 2013 r. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za dzia艂k臋 nr 205/3 po艂o偶on膮 w mie艣cie Koluszki, obr臋b 4
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zak艂adu Us艂ug Komunalnych w Koluszkach
w sprawie sprzeda偶y z艂omu aluminiowego
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Otwarty turniej pi艂karski z okazji Dnia Kobiet.
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na dla dzieci do lat 8.
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KOLUSZEK
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅:
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
og艂asza otwarty konkurs na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2013 roku: modernizacja /remont instalacja centalnego ogrzewania w sraznicach OSP
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅: profilaktyka alkoholowa, kultura.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadania: kultura fizyczna i sport
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Nab贸r wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Zakup Materia艂贸w i przygotowanie terenu pod budow臋 boiska do siatk贸wki pla偶owej
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs wniosk贸w zadania publicznego na realizacj臋 przez podmiaty nie zaliczone do sektora publicznego w formie wsparcia realizacji zadania: zakup oraz montaz zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludnio艣ci DSP-
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego
Wi臋cej »
Oferta Realizacji Zadania Publicznego
Przeprowadzenie 5 Miko艂ajkowego Turnieju Pi艂karskiego dla Najm艂odszych Dzieci
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych mieszka艅c贸w Gminy Koluszki聽
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE RDO艢 w 艁odzi
Wi臋cej »
Projekt Uchwa艂y
Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2013 rok.
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania 艣rodowiskowego
Wi臋cej »
Oferta Organizacji Pozarz膮dowej
spartakiada sportowo-rekreacyjna so艂ectw i osiedli mieszkaniowych Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Oferta Organizacji Pozarz膮dowej
Organizacja Jesiennego Crossu Przyja藕ni Koluszkowsko-Brzezi艅skiej.
Wi臋cej »
Oferta Organizacji Pozarz膮dowej
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na dla dzieci do lat 8.
Wi臋cej »
Otwarty konkurs wniosk贸w na realizacj臋 zada艅 publicznych
Modernizacja/remont instalacji centralnego ogrzewania w stra偶nicach Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych z terenu Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania 艣rodowiskowego
Wi臋cej »
Oferta Organizacji Pozarz膮dowej
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Zlotu Stra偶ak贸w na Jasn膮 G贸r臋 w Cz臋stochowie"
Wi臋cej »
Oferta Organizacji Pozarz膮dowej
Oferta na realizacj臋 zadania publicznego pn. "V Parkowy Turniej w Warcabach B艂yskawicznych"
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek og艂asza przeprowadzenie konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych propozycji zmian granic i uchwalenia statut贸w osiedli: Staromiejskie, Natolin, 11 Listopada, Warszawskie, G艂owackiego
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizacja Biegu "Od Burmistrza do Proboszcza"
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w: Zespole Szk贸艂 w Ga艂kowie Du偶ym, Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszkach
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach, Przedszkolu w Ga艂kowie Du偶ym, Przedszkolu w R贸偶ycy.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Sprawozdanie z realizacji Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2011 rok.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
w sprawie przedsi臋wzi臋膰 polegaj膮cych na likwidacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest na terenie Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizacja Ma艂ych Mistrzostw Europy w Pi艂ce No偶nej 2012
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizacja Turnieju Pi艂karskiego z Okazji Dnia Zwyci臋stwa
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Polska Biega w Koluszkach"
Wi臋cej »
Obwieszczenie PTK CENTERTEL B臋dzelin
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizacja Konkursu "M艂ody Muzyk"
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
organizacja 10 Otwartego Turnieju Pi艂karskiego z Okazji Dnia Kobiet
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 og贸lnorozwojowych o specjalno艣ci pi艂ka no偶na do lat 8
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
rozstrzygni臋cie naboru wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
rozstrzygni臋cie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert
otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅
Wi臋cej »
Konsultacje
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Koluszki w 2012 r.
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizacja zimowej akcji szkoleniowej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych WEKTOR
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
KANALIZACJA SANITARNA
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert
nab贸r wniosk贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2012 roku
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert
realizacja zada艅 publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadania: kultura fizyczna i sport
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert
realizacja zada艅 publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅: profilaktyka alkoholowa oraz kultura
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Og艂oszenie o przetargu ofertowym na sprzeda偶 samochodu s艂u偶bowego
Wi臋cej »
og艂oszenie
Protok贸艂 z III przetargu ofertowego na sprzeda偶 samochodu s艂u偶bowego marki RENAULT THALIA - ELW 90CY
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Og艂oszenie o III przetargu ofertowym na sprzeda偶 samochodu s艂u偶bowego
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizacja Miko艂ajkowego turnieju pi艂karskiego dla najm艂odszych dzieci
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
O PRZYST膭PIENIU DO SPORZ膭DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wi臋cej »
projekt uchwa艂y
Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania zadania w艂asnego Gminy Koluszki w zakresie tworzenia warunk贸w sprzyjaj膮cych rozwojowi sportu.
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2011 roku
Remont centralnego ogrzewania w stra偶nicach Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych z terenu Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego fragment obr臋bu Ga艂k贸w Parcela
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋b贸w 2 i 3 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Urz膮d Miejski w Koluszkach og艂asza II pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzeda偶 samochodu s艂uzbowego
Wi臋cej »
projekt uchwa艂y
Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp贸艂pracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2012 r.
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizacja widowiska muzycznego z udzia艂em Reprezentacyjnego Zespo艂u Artystycznego Wojska Polskiego w rocznic臋 wydarze艅 zwi膮zanych z "Operacj膮 艁贸dzk膮 1914 roku"
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna So艂ectw i Osiedli Mieszkaniowych Gminy Koluszki
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
4 Ma艂e Mistrzostwa Europy w Pi艂ce No偶nej
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
5 Jesienny Cross Przyja藕ni Koluszkowsko-Brzezi艅skiej
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizacja zlotu stra偶ak贸w na Jasn膮 G贸r臋 w Cz臋stochowie w okresie 21.08-26.08 2011 r.
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Przeprowadzenie II otwartego parkowego turnieju w warcabach
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Przeprowadzenie 1 indywidualnych i dru偶ynowych mistrzostw szk贸艂 Gminy Koluszki w biegach prze艂ajowych
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizacja i prowadzenie zaj臋膰 sekcji og贸lnorozwojowej dla dzieci do lat 8 o profilu pi艂ki no偶nej
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
realizacja zadania publicznego- harcerska akcja szkoleniowa
Wi臋cej »
WYBORY 艁AWNIK脫W
Uwaga. W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie z dniem 14 czerwca 2011 roku ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s膮d贸w powszechnych (Dz.U. Nr 109 poz. 627) dokonano aktualizacji og艂oszenia o warunkach koniecznych do zg艂oszenia kandydat
Wi臋cej »
oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizacja 3 Bieg贸w i Marszobieg贸w Ulicznych pn. "Od Urz臋du do Plebanii"
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
organizacja VI Koluszkowskiego Forum Trze藕wo艣ci
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
organizacja rodzinnej integracyjno-terapeutycznej wycieczki z okazji DNIA DZIECKA
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
zorganizowanie obchod贸w "Dni Ga艂k贸wka"
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
organizacja obozu szkoleniowego
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert
na realizacj臋 zadania publicznego - zakup ci臋偶kiego samochodu ratowniczo-ga艣niczego
Wi臋cej »
oferta organziacji pozarz膮dowej
Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego - uczestnictwo w obozie szkoleniowym karate. Pe艂na tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
Przeprowadzenie 1. Indywidualnych i Dru偶ynowych Mistrzostw Szk贸艂 Gminy Koluszki w Biegach Prze艂ajowych (wiosna-2011)
Wi臋cej »
Komunikat Burmistrza Koluszek w spr. regulaminu czysto艣ci
Informuj臋, 偶e mo偶na si臋 zapozna膰 z projektem Uchwa艂y Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Komunikat Burmistrza Koluszek
dotyczacy usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Koluszki w 2011r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o zmianie uchwa艂y Nr XXXVI 11/121/09 Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋b贸w ewidencyjnych 2 i 3 miasta Koluszki.
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
Wi臋cej »
Obiweszczenie starostwa powiatowego w 艁odzi
w sprawie wydania decyzji Nr 40.2011.K
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 sekcji og贸lnorozwojowej dla dzieci do lat 8 o profilu pi艂ki no偶nej
Wi臋cej »
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2011 roku
podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅: kultura fizyczna i sport; profilaktyka alkoholowa; kultura
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
w sprawie mo偶liowosci zg艂aszania zainteresowanych udost臋pnieniem kana艂u technologicznego.
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
Organizowanie i prowadzenie sekcji og贸lnorozwojowej dla dzieci do lat 8 o profilu pi艂ka no偶na
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
w sprawie odkrywkowej eksploatacji z艂o偶a kruszywa naturalnego (piasku) ERAZM脫W w miejscowo艣ci Erazm贸w, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
Prowadzenie Muzeum im. Leokadii Marciniak w Ga艂kowie Du偶ym
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
budowa przy艂膮cza linii energetycznej i turbiny wiatrowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
budowa przy艂膮cza linii energ.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e na wniosek z dnia 09.08.2010 r. Firmy ZET-POL zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na odkrywkowej eksploatacji z艂o偶a kruszywa naturalnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e na wniosek z 26.07.2010 r.. Gminy, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie sieci o艣wietlenia ulicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e na wniosek z 26.07.2010 r.. Gminy Koluszki, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, inwestycji polegaj膮cej na budowie sieci o艣wietlenia
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e na wniosek z 26.07.2010 r., Gminy Koluszki zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej inwestycji polegaj膮cej na budowie siec
Wi臋cej »
Postanowienie
Burmistrz Koluszek postanawianie nie stwierdza膰 potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na zmianie sposobu u偶ytkowania budynku gospodarczego na zak艂ad produkcji
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e w dniu 11.08.2010 r. na wniosek Pana Jacka Jeziorskiego, zosta艂a wydana decyzja 艣rodowiskowa dla przedsi臋wzi臋cia, polegaj膮cego na zmianie sposobu u偶ytkowania budynku gospodarczego na zak艂ad produkcji.
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
Na przeprowadzenie Ma艂ych Mistrzostw Europy w Pi艂ce No偶nej ORLIKI 2012 na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
Na organizowanie i prowadzenie zaj臋膰 sekcji og贸lnorozwojowej dla dzieci do lat 8 o profilu pi艂ki no偶nej
Wi臋cej »
Oferta organizacji pozarz膮dowej
Na przeprowadzenie III Otwartego Parkowego Turnieju w Warcabach B艂yskawicznych
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e w dniu 13.07.2010 r., zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie stacji bazowej bezprzewodowej transmisji danych systemu Wi-Max
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e dnia 05.07.2010 r. zosta艂a wydana negatywna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cego na budowie masztu telekomunikacyjnego.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze partner贸w
Gmina Koluszki og艂asza nab贸r partnera - organizacji pozarz膮dowej do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze partner贸w
Gmina Koluszki og艂asza nab贸r partnera - organizacji pozarz膮dowej do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Na wniosek Dyrekcji Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., dzia艂aj膮cej w imieniu i na rzecz inwestora Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 08.06.2010 r., zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e na wniosek z dnia 09.06.2010 r. Pana Jacka Jeziorskiego, Rog贸w Parcela 14, 95-063 Rog贸w, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze partner贸w
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie o rozpocz臋ciu procedury udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia - budowie studni g艂臋binowej dla potrzeb zasilania sieci wodoci膮gowej - Galk贸w Ma艂y
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e 偶e na wniosek z dnia 19.05.2010 r., Firmy NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego fragment obr臋bu Ga艂k贸w Parcela w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋b贸w ewidencyjnych 2 i 3 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia o rozpocz臋ciu procedury wydania decyzji instalacji kabiny lakierniczej na terenie PH Katamaran w Ga艂kowie Du偶ym przy ulicy Ludowej 3
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e na wniosek z dnia 03.02.2010 r., Firmy POLKOMTEL S.A.,zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek zawiadamia, 偶e na wniosek z dnia 24.02.2010 r., Firmy P4 Sp. z o.o., zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyborze partner贸w
Gmina Koluszki OG艁ASZA NAB脫R PARTNER脫W - organizacji pozarz膮dowych do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
W dniu 23.03.2010 r. na wniosek Firmy POL-HUN M. Bielska sp.j., ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, zosta艂a wydana decyzja 艣rodowiskowa dla przedsi臋wzi臋cia, polegaj膮cego na rozbudowie istniej膮cych hal produkcyjno-magazynowych firmy POL-HUN
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o rozpocz臋ciu procedury udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
zawiadamia si臋, 偶e w dniu 25.02.2010 r. na wniosek Firmy PHU FAL-POL Skup Surowc贸w Wt贸rnych, Krzysztof Olczyk, Nowy Redze艅 55, 95-040 Koluszki, zosta艂a wydana decyzja 艣rodowiskowa.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Og艂oszenie o wyborze so艂tysa w so艂ectwie Ga艂k贸w Ma艂y Zach贸d
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
na wniosek z dnia 12.02.2010 r. Firmy POL-HUN M. Bielska sp.j., ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Na wniosek z dnia 09.02.2010 r., Firmy JAKPOL Jakub Wo藕ny, 艢winy 35, 95-040 Koluszki, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
o powt贸rnym wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koluszki
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek w sprawie przeprowadzenia w 2010 roku audytu wewn臋trznego w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Lisowice w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Gmina Koluszki z siedzib膮 w Urz臋dzie Miejskim w Koluszkach zwraca si臋 z pro艣b膮 o przes艂anie ofert na dostaw臋 sprz臋tu i artyku艂贸w sportowych dla dzieci i m艂odzie偶y
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego i rozpocz臋ciu strategicznych ocen oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla obszaru P贸艂nocnej cz臋艣ci Ga艂k贸w Ma艂y i Po艂udniowej cz臋艣ci Ga艂k贸w Ma艂y w gminie Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
zawiadamia si臋, 偶e w dniu 20.01.2010 zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
zawiadamia si臋, 偶e na wniosek z dnia 30.12.2009 r., Stowarzyszenia Rozwoju Gaikowa Ma艂ego, , 95-041 Galk贸w Ma艂y, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o rozpocz臋ciu procedury udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie farmy wiatrowej sk艂adaj膮cej si臋 z 24 turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW (ka偶da)
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2010 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego - kultura fizyczna i sport, profilaktyka alkoholowa, kultura
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
w sprawie budowy przy艂膮cza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi na dz. nr ewid. 145/2 i 147 oraz 469 (zjazd z drogi) obr臋b Stefan贸w, gm. Koluszki.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
w sprawie sk艂adania ofert na konserwacj臋 d藕wigu osobowego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie adm. w sprawie wyd. decyzji polegaj膮cej na: budowie przy艂膮cza linii energetycznej na dzia艂kach nr ewid.: 145/2, 469, 481 obr臋b Stefan贸w, gnu Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o rozpocz臋ciu procedury udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu w sprawie wydania decyzji w sprawie budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz wybudowanie niezb臋dnych urz膮dze艅 elektroenergetycznych na dz. nr
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. zoo. wydano decyzje o budowie przy艂膮cza linii energetycznej kablowej SN i s艂upa energetycznego, drogi wewn臋trznej z placem manewrowym, jednej wolnostoj膮cej elektrowni wiatrowej na dz. nr ew. 50/4 i 47
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
zawiadamia si臋, 偶e w dniu 23.09.2009 r., zosta艂a wydana decyzja
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
zawiadamia si臋, 偶e w dniu 23.09.2009 r., zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
zawiadamia si臋, 偶e w dniu 23.09.2009 r., zosta艂a wydana decyzja
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Zak艂adu In偶ynierii 艢rodowiska "AGREN" zosta艂a wyd. decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie farmy wiatrowej -"D艂ugie" na dz. nr ew 218 i 219 w miejscowo艣ci D艂ugie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂a wyd. decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie przy艂膮cza linii energetycznej SN na dzia艂ce nr 7 i 304 obr臋b D艂ugie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wyd. postanowienie w sprawie wyd. decyzji o uwar. 艣rod. w ramach kt贸rej nale偶y wykona膰 raport oddzia艂ywania na 艣rodowisko przy budowie przy艂膮cza linii energetycznej SN oraz jednej elektrowni wiatrowej, obr臋b Stefan贸w.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie adm. w sprawie wyd. decyzji o 艣rod. uwar. dla budowy linii energetycznej kablowej SN na dz. nr ew. 155 i 204 obr臋b Ga艂k贸w Parcela.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e w dniu 04.09.2009 na wniosek Operatora Logistycznego Sp. z o.o. zosta艂a wyd. decyzja o 艣rod. uwar. dla przedsi臋wzi臋cia poleg. na rozbudowie i przebudowie kanalizacji deszczowo-przemys艂owej i sanitarnej -projekt w Bazie Paliw Nr 1
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek z艂o偶ony przez Firm臋 WINDPROJEKT Sp. z o.o zosta艂o wszcz臋te post. adm. w sprawie wyd. decyzji o ustal. lokal. inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie drogi wew. z placem manewrowym oraz jednej wolnost. elek. wiat
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na przebudowie telekomunikacyjnej linii napowietrznej na dz. nr ewid.: 231,232,233,234,239,240,241,242/1,242/2,242/3 ob. Redze艅
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wyd. post. w sprawie wyd. decyzji o uwar. 艣rodow. stwierdzaj膮ce obowi膮zek przeprowadzenia oceny oddzia艂ania na 艣rod. przeds. poleg. na budowie. ob. inwentarskiego z przeznaczeniem na ch贸w kurzych blojler贸w.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂o wszcz臋te post. adm. w sprawie wyd. decyzji o ust. lok. inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na bud. przy艂膮cza linii energetycznej wraz z pomiarowymi st. kontenerowymi.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wyd. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie drogi wew. z placem manewrowym, budowa zjazdu na drog臋 gminn膮 ma dz. nr 487 i 472 obr臋b Stefan贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wyd. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie drogi wew. z placem manewrowym, budowa zjazdu na drog臋 gminn膮 ma dz. nr 483, 471, 472, 233 i 84 obr臋b Stefan贸w.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋 o wszcz臋ciu na wniosek Operatora Logistycznego Paliw P艂ynnych Sp. z o.o.post臋powania w sprawie wyd. dec. o 艣rod. uwar. dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na rozbudowie i przebudowie kanalizacji deszczowo-przemys艂owej i sanitarnej.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wyd. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie generatora energii wiatrowej wraz z urz膮dzeniami do przesy艂ania energii elek. na dz. nr ew. 112 i 113.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wszcz臋te post. w sprawie wyd. decyzji o 艣rodowiskowych uwar. stwierdzaj膮ce obowi膮zek oceny oddzia艂. na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na bud. przy艂膮czy linii energetycznych kablowych.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Koluszek
W publicznie dost臋pnym wykazie danych o dok. zawieraj膮cych inf. o 艣rodowisku i jego ochronie zamieszczono uchwa艂臋 Rady Miejskiej w Koluszkach Nr XXXI/81/05 w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek P. J. K膮ckiego zosta艂o wszcz臋te post. adm. w sprawie wyd. decyzji o 艣rod. uwarunkowaniach zgody na real. przed., polegaj膮cego na budowie obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na ch贸w kurzych brojler贸w dz. nr ew. 183/2 i 18
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂o wszcz臋te post. adm. w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie linii energetycznej wraz z pomiarowymi st. kontenerowymi.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy "KAWAK" zosta艂o wszcz臋te post臋powanie adm. w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie generatora energii wiatrowej wraz z urz膮dzeniami na dz. o nr ew. 112 i 113.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Koluszki zosta艂o wszcz臋te post臋powanie adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na przebudowie ul. Spacerowej w 呕akowicach na dz. o nr ew. 223 i 126/8
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e w dniu 29.05.2009 r. zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na real. przedsi臋wzi臋cia, polegaj膮cego na przebudowie ul. Spacerowej w 呕akowicach.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e w dniu 28.05.2009 r. zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na real. przedsi臋wzi臋cia, polegaj膮cego na przebudowie ulic: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia oraz budowie kanalizacji deszczowej.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂o wszcz臋te post. admin. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie drogi wew. oraz budowie jednej wolnostoj膮cej elek. wiatrowej o nr ew. dz. 482 i 472 w ob.St
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂o wszcz臋te post. admin. w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na budowie drogi wew. z placem manewrowym na dz. nr ew.: 481 i 472 ob. Stefan贸w
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wydana decyzja o 艣rodo. uwar. zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, polegaj膮cego na budowie zak艂adu produkcji wyrob贸w kosmetycznych na dz. o nr ew. 216 w obr臋bie Ga艂k贸w Du偶y i dz. nr ew. 10 obr臋b R贸偶yca.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wydana decyzja o 艣rodo. uwar. zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, polegaj膮cego na budowie odcinka sieci wodoci膮gowej w ul. S艂owackiego w Koluszkach.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy "KAWAK" zosta艂a wydana wydana decyzja o 艣rodo. uwar. zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie generatora energii w raz z urz膮dzeniami do przesy艂ania energii na dz. o nr ew. 113 i 112.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wszcz臋te post臋powanie admin. w sprawie wydania decyzji o 艣rod. uwar. zgody na real. przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie przy艂膮czy linii energetycznych kablowych SN na dz. o nr ew. 172/1, 174 i 204.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na przebudowie drogi wojew贸dzkiej nr 715 ul. Partyzant贸w.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie zatoki autobusowej ul. Dzieci Polskich w Ga艂kowie Du偶ym.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Us艂ug Projektowych Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje zosta艂o wszcz臋te post. adm. w sprawi wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwar. na realizacje przed. polegaj膮cego na budowie chodnika ul. S艂owackiego w Koluszkach.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Us艂ug Projektowych Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie adm. w sprawie wydania decyzji o 艣rod. uwar. na real. przed. polegaj膮cego na budowie sieci wodoci膮gowej w ul. S艂owackiego w Koluszkach.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLUSZEK
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Operatora Logistycznego Paliw P艂ynnych Sp. z o.o., zosta艂a wyd. decyzja o 艣rod. uwar. na real. przedsi臋wzi臋cia, polegaj膮cego na rozbudowie i modernizacji 艣ciek贸w w贸d opadowych oraz oczyszczonych biologicznie 艣ciek贸w socj.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu zosta艂o wszcz臋te post臋powanie admin. w sprawie wydania decyzji o usta. lok. inwestycji celu publicznego polegaj膮cej na wybudowaniu 艂膮czenia wodoci膮gu gminnego do ruroci膮gu.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Na wniosek P. Konrada Kowalczyka dzia艂aj膮cego w imieniu inwestora Gminy Koluszki zosta艂o wszcz臋te post臋powanie admi. o 艣rod. uwar. na real. przeds., polegaj膮cego na przebudowie i rozbudowie budynku szko艂y podstawowej w R贸偶ycy wraz infrastruktur膮 tech.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋,偶e na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie drogi wew. z placem manewrowym.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋,偶e na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj膮cej na budowie drogi wew. z placem manewrowym.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wydanie postanowienie w sprawie wydania decyzji o 艣rod. uwarunkowaniach w ramach kt贸rej nale偶y wykona膰 raport oddzia艂ywania na 艣rodowisko generatora energii wiatrowej wraz urz膮dzeniami do przesy艂ania energii elektrycznej.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na przebudowie ul. Borowieckiej w Ga艂kowie Ma艂ym z jednostronnym chodnikiem od ul. 艁贸dzkiej do ul. D艂ugiej w miejscowo艣ci Borowa.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wszcz臋te post臋powanie admin. w sprawie wyd. decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach na budow臋 kanalizacji deszczowej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wszcz臋te post臋powanie admin. w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach na budow臋 drogi 艂膮cz膮cej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂o wszcz臋te post臋powania admin.w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach na budow臋 przy艂膮cza linii energetycznej, drogi wew. z placem manewrowym oraz wolnostoj膮cej elektrowni
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Zak艂adu In偶ynierii 艢rodowiska AGREN, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie admin. w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach na budow臋 farmy wiatrowej wraz z sieci膮 kablow膮 niskiego i 艣redniego napi臋cia.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o., zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach na budow臋 przy艂膮cza linii energetycznej i s艂upa, drogi wew. z placem manewrowym oraz jedne
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, polegaj膮cego na: budowie drogi o nawierzchni asfaltowej, chodnika jednostronnego, kanalizacji deszczowej z odwodnieniem w Koluszkach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zostala wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie jednej wolno stoj膮cej elektrowni wiatrowej- dz. nr ew. 160 i 72
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Na wniosek Firmy WINDPRIJEKT Sp. z o.o. zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie jednej wolno stoj膮cej elektrowni wiatrowej- dz. nr ew. 487 i 472
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie jednej wolno stoj膮cej elektrowni wiatrowej- dz. nr ew. 483, 471, 472
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj膮 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie jednej eolno stoj膮cej elektrowni wiatrowej- dz. nr ew. 481 i 472
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. zosta艂 wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie wolno stoj膮cej elektrowni wiatrowej-dz. nr ew. 482 i 472
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek
Informacja Burmistrza Koluszek z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2009 roku
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pa艅stwa Aliny i Stanis艂awa Olszy艅skich zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegaj膮cego na: budowie 2 turbin wiatrowych w obr臋bie Jeziorko, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Pana Konrada Kowalczyka zosta艂a wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na: przebudowie i rozbudowie budynku szko艂y podstawowej w R贸偶ycy
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, polegaj膮cego na: rozbudowie sieci wodoci膮gowej w Koluszkach
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Firmy PROCAD S.C. zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie o艣wietlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Koluszkowskiego Przedsi臋biorstwa Gospodarki Kolmunalnej Sp. z o.o zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z budow膮 studni.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek PKP CARGO S.A. Zak艂ad Taboru Kolejowego zosta艂a wydana decyzja o 艣rod. uwarukow. na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia: modernizacji hali zablokowanej w zakresie adaptacji hali na malarni臋 wagon贸w towarowych.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek PGE Dystrybucja 艁贸d藕 Sp. z o.o., zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: budowie linii kablowych podziemnych oraz z艂膮czy pomiarowych.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Tomasza Pazia zosta艂a wydana decyzja o 艣rod. uwarunkow. zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia: utworzeniu sk艂adu z艂omu i sk艂adu opa艂u w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋 o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia: rozbudowie i modernizacji oczyszczalni 艣ciek贸w w贸d opadowych...
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek w imieniu inwestora Gminy Koluszki, zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszki. (tre艣膰 w za艂膮czeniu)
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Koluszek z rozstrzygni臋cia konkursu
Informacja Burmistrza Koluszek z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2009 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅 - tre艣膰 w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koluszki - tre艣膰 w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
zawiadamia si臋, 偶e na wniosek inwestora Gminy Koluszki zosta艂o wszcz臋te post臋powanie admin. w sprawie wydania dec. o ustaleniu lok. inwest. celu publ. : przebudowa i rozbudowa istniej膮cego budynku Szko艂u Podstawowej w R贸偶ycy
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia: wydobywanie kopalin z powi臋kszonego obszaru z艂o偶a kruszywa naturalnego - tre艣膰 w z膮艂膮czeniu
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek inwestora Gminy Koluszki zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie budynku 艣wietlicy 艣rodowiskowej wraz z infrastruktur膮 - tre艣膰 w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Gminy Koluszki zosta艂o wszcz臋te post臋powanie adm. w spr. wydania dec. o 艣rod. uwar. zgody dla przedsi臋wzi臋ciarozbudowa sieci wodoci膮gowej w osiedlu 艁贸dzkie I - tre艣膰 w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Inwestora Gminy Koluszki zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowie i rozbudowie ul. D艂ugiej i ul. W膮skiej w S艂otwinach - tre艣c w za艂膮czeniu
Wi臋cej »
Og艂aszenie o otwartym konkursie ofert
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2009 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅. (og艂oszenie i wniosek w za艂膮czeniu)
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2009 roku.
Burmistrz Koluszek og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2009 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e zosta艂a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsi臋wzi臋cia: budowa chodnika z odwodnieniem w ul. Dzieci Polskich (tre艣膰 w za艂膮czeniu)
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamiam, 偶e w dniu 10.11.2008 r. zosta艂a wydana decyzja o 艣r. uwar. zgody na real. przed. - budowie farmy wiatrowej wraz z przy艂膮czem oraz stacj膮 transf. (tre艣膰 w za艂膮czeniu)
Wi臋cej »
Komunikat Urz臋du Miejskiego w Koluszkach
podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci, 偶e w prowadzonym przez Burmistrza Koluszek wykazie danych, zosta艂 zamieszczony wniosek Firmy ZET-POL. (tre艣膰 w za艂aczeniu)
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
zawiadamiam, 偶e na wniosek pe艂nomocnika Operatora Logistycznego Paliw P艂ynnych zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia. (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Zawiadamia si臋, 偶e na wniosek pe艂nomocnika Operatora Logistycznego Paliw P艂ynnych Sp. z o.o. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjnew sprawie wyd. dec. o 艣rod. uwar. (tre艣膰 w za艂膮czeniu)
Wi臋cej »
Komunikat Burmistrza Koluszek
podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci, 偶e wykazie danych o 艣rodowisku, zosta艂 zamieszczony wniosek o wydanie dec. o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsi臋wzi臋cia. (tre艣膰 w za艂)
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrz Koluszek
- zawiadamia si臋, 偶e na wniosek Urz臋du Miejskiego zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego (tre艣膰 w za艂膮czniu)
Wi臋cej »
Komunikat Urz臋du Miejskiego w Koluszkach
podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci, 偶e wykazie danych o 艣rodowisku, zosta艂 zamieszczony wniosek firmy WIND & MAT o wydanie dec. 艣rodowiskowej. (tre艣膰 w za艂)
Wi臋cej »
Informacja z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert
na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2008 roku (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o modernizacji hali zblokowanej w zakresie adaptacji hali nr 4 na malarni臋 wagon贸w towarowych w Koluszkach przy ulicy Budowlanych 36/38 (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Koluszek
o budowie budynku inwentarskiego (kurnika) o obsadzie 100 DJP wraz z obiektami towarzysz膮cymi w miejscowo艣ci Jeziorko 39, gm. Koluszki (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Og艂oszenie o szkoleniu
Bezp艂atne szkolenie Internet
Wi臋cej »
Og艂oszenie KRUS
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie
na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2008 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅 (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie na stanowisko dyrektora.
Burmistrz Koluszek og艂asza konkurs na kandydat贸w na stanowisko dytektora: Szko艂y Podstawowej w D艂ugiem. (tre艣膰 w za艂膮czniku)
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koluszki.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koluszki o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 poni偶szego przedsi臋wzi臋cia. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Koluszki
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Koluszki o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obszaru miasta Koluszki w rejonie ulic: Reja, Ko艣ciuszki i Kili艅skiego.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert.
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2008 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji wymienionych zada艅. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie na stanowiska dyrektor贸w.
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Koluszki o konkursie na stanowiska dyrektor贸w szk贸艂: Szko艂y Podstawowej w D艂ugiem oraz Zespo艂u Szk贸艂 w Ga艂kowie Du偶ym. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Koluszki o otwartym konkursie ofert.
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Koluszki o otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2008 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅. Tre艣膰 w za艂aczniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki.
Informacja Burmistrza Miasta Koluski z rostrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w drugim p贸艂roczu 2007 roku. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie 艁贸dzkiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w 艁odzi.
Og艂oszenie 艁贸dzkiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w 艁odzi o przeprowadzeniu kontroli ko艅cowej projektu " Modernizacja miejskiego uj臋cia wody w Koluszkach". Tre艣膰 w zal膮czniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koluszki.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koluszki w sprawie wydania decyzji polegaj膮cej na budowie instalacji komponowania biopaliw.
Wi臋cej »
Komunikat Urz臋du Miejskiego w Koluszkach.
Komunikat Urz臋du Miejskiego w Koluszkach o zamieszczeniu wniosku w wykazie danych, dotycz膮cego wydania decyzji o budowie instalacji biopaliw. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Koluszki o konkursie
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Koluszki o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Ga艂kowie Du偶ym. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koluszki.
O wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla planowanej inwestycji. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koluszki.
O wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowej. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2007 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji okre艣lonych zada艅. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2007 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji okre艣lonych zada艅. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Informacja o rostrzygni臋ciu konkursu ofert.
Informacja o rostrzygni臋ciu konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w drugim p贸艂roczu 2007 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 28035 Ga艂k贸w Du偶y. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
艁AWNICY
Liczba 艂awnik贸w na kadencj臋 2008-2011 wy艂anianych przez Rad臋 Miejsk膮 w Koluszkach
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych.
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w drugim p贸艂roczu 2007 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji okre艣lonych zada艅. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Informacja dot. przyjmowania zg艂osze艅 kandydat贸w na 艂awnik贸w
Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sad贸w powszechnych ( Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z p贸zn. zm.) Rada Miejska w Koluszkach wybierze 艂awnik贸w do Sadu Okregowego w 艁odzi i Sadu Rejonowego w Brzezinach, Sadu Pracy w Raw
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach og艂asza konkurs na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego. Tre艣膰 w za艂aczniku.
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na rozbudowie pojemno艣ci zbiornikowej w Bazie Paliw Nr 1
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie na stanowiska dyrektor贸w.
Burmistrz Mista Koluszki og艂asza konkurs na stanowiska dytektor贸w: 1. Szko艂y Podstawowej nr 2 w Koluszkach 2. Gimnazjum nr 2 Koluszkach Tre艣膰 w za艂膮cznikach.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie na stanowiska dyrektor贸w.
Burmistrz Mista Koluszki og艂asza konkurs na stanowiska dytektor贸w: 1. Przedszkola nr 3 w Koluszkach 2. Przedszkola w R贸偶ycy. Tre艣膰 w za艂膮cznikach.
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki z rozstrzygni臋cia konkursu na realizacj臋 zada艅 publicznych.
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki z rozstrzygni臋cia konkursu na realizacj臋 zada艅 publicznych w pierwszym p贸艂roczu 2007 roku przez przedmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w formie wsparcia realizacji zada艅. Tre艣膰 w za艂aczniku.
Wi臋cej »
UWAGA !! ZMIANA ORGANIZACYJNA DZIA艁U OG艁OSZE艃.
Od dnia 29 marca 2007 r. og艂oszenia dotycz膮ce: PRACY W URZ臉DZIE b臋d膮 zamieszczane w kategorii OG艁OSZENIA I KOMUNIKATY - PRACA W URZ臉DZIE, og艂oszenia dotycz膮ce: NIERUCHOMO艢CI zamieszczane b臋d膮 w kategorii: OG艁OSZENIA I KOMUNIKATY - SPRZEDA呕 NIERUCHOMO艢C
Wi臋cej »
Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci (30 dzia艂ek) z dnia 19.03.2007 r.
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci (30 dzia艂ek) po艂o偶onych we wsi Borowa. Tre艣膰 w za艂膮cznikach.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci z dnia 19.03.2007 r.
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych we wsi Borowa. Tre艣膰 w za艂膮cznikach.
Wi臋cej »
Protok贸艂 z posiedzenia Komisji Konkursowej
Protok贸艂 z posiadzenia Komisji Konkursowej z dnia 20 marca 2007 roku do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze so spraw obrony cywilnej, p.po偶 i ochrony informacji niejawnych. Tre艣膰 w za艂aczniku.
Wi臋cej »
K O M U N I K A T URZ臉DU MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH w sprawie decyzji 艣rodowiskowej
Tre艣膰 w za艂aczniku
Wi臋cej »
Og艂oszenie o pierwszym przetargu na wynajem lokali biurowych.
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza pierwszy przetarg ustny (licytacj臋) na wynajem na okres 3 lat wolnych lokali biurowych po艂o偶onych w budynku adminstracyjno - biurowym w mie艣cie Koluszki przy ulicy 11 Listopada 65. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o drugim przetargu nieograniczonym (licytacji) wolnego lokalu mieszkalnego.
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacj臋) na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego po艂o偶onego w mie艣cie Koluszki przy ulicy G艂owackiego 29. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci z dnia 09.03.2007 r.
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych we wsi Borowa i we wsi Borowa. Tre艣膰 w za艂膮cznikach.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci z dnia 14.03.2007 r.
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w S艂otwinach i Borowej. Tre艣膰 w za艂膮cznikach.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 niezabudowanych nieruchomo艣ci z dnia 01.03.2007 r.
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych we wsi Zielona Gora i we wsi Borowa. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮cznikach.
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze
Tre艣膰 w za艂aczniku
Wi臋cej »
K O M U N I K A T URZ臉DU MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH w sprawie decyzji 艣rodowiskowej
Tre艣膰 w za艂aczniku
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urzedzie Miejskim w Koluszkach - samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej, p.po偶 i ochrony informacji niejawnych. Tre艣膰 og艂oszenie w za艂膮cznikach
Wi臋cej »
Wykaz lokali biurowych w budynku adminstracyjno - biurowym przeznaczonych do wynajmu
Wykaz lokali biurowych po艂o偶onych w mie艣cie Koluszki, obr臋b 5 przy ulicy 11 Listopada 65 na dzia艂kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1315 i 1316 w budynku administracyjno - biurowym przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat w drodze przetargu.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o przetargu ustnym - licytacji na dzier偶aw臋 dzia艂ki
z dnia 23.02.2007 r. Dzia艂ki: - 16/4 - obr臋b 3, - 27 - obr臋b 2, - 5 obr臋b 2. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu wykaz贸w nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wykaz z dnia: 22.02.2007 r. Tre艣膰 w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urzedzie Miejskim w Koluszkach - samodzielne stanowisko do spraw ksiegowo艣ci bud偶etowej - ewidencja dochod贸w. Tre艣膰 og艂oszenie w za艂膮cznikach
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu wykaz贸w nieruchomo艣ci - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y
Informacje w za艂膮cznikach
Wi臋cej »
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym /licytacji/ na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym /licytacji/ na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego po艂o偶onego w mie艣cie Koluszki przy ulicy G艂owackiego 27c Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urz臋dnicze do spraw o艣wiaty
Informacja w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urz臋dnicze do spraw archiwum zak艂adowego
Tre艣膰 informacji w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urz臋dnicze do spraw wymiaru podatku
Tre艣膰 informacji w za艂膮czniku
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie na realizacj臋 zada艅 publicznych
Burmistrz Miasta Koluszki og艂osza konkurs na realizacj臋 zada艅 publicznych w pierwszym p贸艂roczu 2007 roku - w formie wsparcia realizacji zada艅 - kultura fizyczna i sport. Tre艣膰 w za艂膮cznikach.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki o rozstrzygni臋ciu konkursu.
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki o rozstrzygni臋ciu konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2007 roku - kultura fizyczna i sport. Tre艣膰 informacji w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki o rozstrzygni臋ciu konkursu.
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki o rozstrzygni臋ciu konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2007 roku - profilaktyka alkoholowa. Tre艣膰 informacji w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze na kierownicze stanowisko urz臋dnicze
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza nab贸r na kierownicze stanowisko urz臋dnicze w Zak艂adzie Us艂ug Komunalnych w Koluszkach z siedzib膮 przy ulicy Mickiewicza 4.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej z dnia 29.01.2007 r.
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza rokowania ograniczone na sprzeda偶 niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi R贸偶yca gm. Koluszki. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o przetargu na sprzeda偶 lokalu mieszkalnego z dnia 01.02.2007 r.
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacj臋) na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego po艂o偶onego we wsi D艂ugie gm. Koluszki. Tre艣膰 og艂oszenia w za艂膮czniku.
Wi臋cej »
K O M U N I K A T URZ臉DU MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH w sprawie decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Og艂aszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szko艂y Podstawowej im. Jana Brzechwy w B臋dzelinie ul. Szkolna 10 95-040 Koluszki
Wi臋cej »
Og艂oszenie o przetargu na sprzeda偶 wolnego lokalu mieszkalnego po艂o偶onego przy ulicy G艂owackiego 20
Wi臋cej »
K O M U N I K A T URZ臉DU MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH w sprawie decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z dnia 11.01.2007
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z dnia 11.01.2007
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2007 roku
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w pierwszym p贸艂roczu 2007 roku
Wi臋cej »
Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych z dnia 10.01.2007
Wi臋cej »
Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych z dnia 02.01.2007
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE w Urz臋dzie Miejskim w Koluszkach ul. Brzezi艅ska 32 Wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw wymiaru podatku
Wi臋cej »
Protok贸艂 z posiedzenia Komisji Konkursowej - stanowisko: Inspektor do spraw o艣wiaty
Protok贸艂 z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 15 grudnia 2006 roku do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
Wi臋cej »
K O M U N I K A T URZ臉DU MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH w sprawie decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
rokowania na sprzedaz nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektor ds. o艣wiaty
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
Wolne stanowisko urz臋dnicze ds. archiwum
Wi臋cej »
Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Sprzedaz nieruchomosci gminnych
Sprzedaz nieruchomosci gminnych
Wi臋cej »
Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie - Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
Na wolne stanowisko urz臋dnicze: Referent ds. informacji
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
referent ds. informacji w wymiarze 1/2 etatu
Wi臋cej »
Konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w roku 2006
Dotyczy dzia艂u - Pomoc spo艂eczna (do偶ywianie)
Wi臋cej »
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
Wolne stanowisko urz臋dnicze - referent ds. informacji.
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
Wolne stanowisko urz臋dnicze: Inspektor nadzoru do spraw konstrukcyjno-budowlanych w wymiarze 1/2 etatu
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
Wolne stanowisko urz臋dnicze w referacie Gospodarki Gruntami: do spraw 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 realizacji inwestycji i planowania przestrzennego w wymiarze 1/2 etatu
Wi臋cej »
Og艂oszenia o sprzedazy nieruchomo艣ci gminnych
Og艂oszenia o sprzedazy nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzedazy nieruchomo艣ci gminnych
Og艂oszenie o sprzedazy nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Og艂oszenie o sprzeda偶y nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
BURMISTRZ MIASTA KOLUSZKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
wolne stanowisko urz臋dnicze: referent do spraw informacji w wymiarze 1/2 etatu
Wi臋cej »
Og艂oszenia Burmistrza
Og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szko艂y Podstawowej im. Cz. Szyma艅skiego ,,Ce艅ka” w Ga艂kowie Du偶ym , Szko艂y Podstawowej w im. Juliana Tuwima w R贸偶ycy, Przedszkola Nr 2 w Koluszkach.
Wi臋cej »
Kwartalna informacja o wykonaniu bud偶etu gminy Koluszki.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody 艁贸dzkiego z dnia 9 maja 2006r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego, rad gmin w wojew贸dztwie 艂贸dzkim
Wi臋cej »
Og艂oszenie o przetargach
Og艂oszenie o przetargach na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Wykazy dzia艂ek
Wykazy dzia艂ek do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
Komunikat Urz臋du Miejskiego
Wniosek o wydanie decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Informacja Urz臋du Miejskiego
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Ogoszenie Burmistrza Miasta Koluszki
w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej we wsi Ga艂k贸w Du偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenia Burmistrza Miasta Koluszki
dotyczy przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Informacja o wykazach nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Informacja o wykazach nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenia Burmistrza Miasta Koluszki
w sprawie przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie o rokowaniach
dotyczy og艂oszenia rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gminnych
Wi臋cej »
Informacja o wykazach nieruchomo艣ci
Informacja o wykazach nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu wykaz贸w nieruchomo艣co przeznaczonych do sprzedazy
Informacja o wywieszeniu wykaz贸w nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzedazy
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza rokowania
dotyczy: sprzeda偶y dzia艂ek gminnych
Wi臋cej »
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki
Informacja Burmistrza Miasta Koluszki z rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2006 roku przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Koluszek og艂asza rokowania
Rokowania na sprzedaz dzia艂ek
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza przetarg
Przetargi na sprzeda偶 dzia艂ek
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza przetarg
Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2006 r
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy: lokalizacji stacji demonta偶u pojazd贸w wycofanych z eksploatacji
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyniku konkursu
Og艂oszenie o wyniku konkursu na wolne stanowisko urz臋dnicze - referent do spraw informacji
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyniku konkursu
Og艂oszenie o wyniku konkursu na Dyrektora Zak艂adu Us艂ug Komunalnych w Koluszkach
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - samodzielne stanowisko ds. ksiegowosci bud偶etowej.
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - saodzielne stanowisko ds. wymiaru podatku
Wi臋cej »
Komunikat
Wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
Wi臋cej »
Komunikat
wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
Wi臋cej »
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza konkurs
Burmistrz Miasta Koluszki og艂asza konkurs ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2006 r. przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Ogoszenie o konkursie na wolne stanowisko
Wolne stanowisko urz臋dnicze : Samodzielne stanowisko do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej
Wi臋cej »
Ogoszenie o konkursie na wolne stanowisko
Wolne stanowisko urz臋dnicze: Samodzielne stanowisko do spraw wymiaru podatku
Wi臋cej »
BURMISTRZ MIASTA KOLUSZKI og艂asza NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
Wolne stanowisko urz臋dnicze : Referent do spraw informacji w wymiarze 1/2 etatu
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie
BURMISTRZ MIASTA KOLUSZKI o g 艂 a s z a NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE Inspektor do spraw nadzoru inwestorskiego
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie
Burmistrz Miasta Koluszki Og艂asza nab贸r na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze w Hali Sportowej w Koluszkach
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wyniku konkursu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze w Hali Sportowej w Koluszkach – kierownika Hali
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Koluszki
o naborze na kierownicze stanowisko urz臋dnicze
Wi臋cej »
Og艂oszenia Urz臋du Miejskiego
w sprawie przetrag贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Og艂oszenia Urz臋du Mieskiego
w sprawie rokowa艅 na sprzedaz nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie
Og艂oszenie o konkursie Wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze: kierownik Hali Sportowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koluszki
w sprawie granic owod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣膰 po艂ozona we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣膰 po艂o偶ona we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣膰 po艂o偶ona we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣膰 po艂o偶ona we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣膰 po艂ozona w Borowej
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣膰 po艂o偶ona we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomosci do sprzda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykaize nieruchomo艣ci do sprzda偶y
nieruchomosci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂ozone we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzedazy
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzedazy
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂ozone we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzedazy
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶onbe we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzedazy
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂ozone we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂ozone we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
nieruchomo艣膰i po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do dzier偶awy
nieruchomo艣膰 w Koluszkach przy ul. Nasiennej
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie dzia艂ki do sprzeda偶y
dzia艂ka w Koluszkach przy ul. Warszawskiej
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie dzia艂ki na sprzeda偶
dzia艂ka w Koluszkach ul. Hubala
Wi臋cej »
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
Wi臋cej »
Og艂oszenie Burmistrza Miasta Koluszki
Zestawienie projekt贸w miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych dla miasta Koluszki.
Wi臋cej »
Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Wi臋cej »
BURMISTRZ MIASTA KOLUSZKI OG艁ASZA ROKOWANIA NA SPRZEDA呕 NIERUCHOMO艢CI Z DNIA 2 CZERWCA 2005
Niezabudowane, nieuzbrojone nieruchomo艣ci we wsi Borowa.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKIO ROKOWANIACH NA SPRZEDA呕 NIERUCHOMOSCI Z DNIA 2 CZERWCA 2005
Niezabudowane, nieuzbrojone nieruchomo艣ci po艂o偶one we wsi Borowa
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI O ROKOWANIACH NA SPRZEDA呕 NIERUCHOMO艢CI Z DNIA 2 CZERWCA 2005
Dzia艂ka nr 271/2 we wsi Nowy Redze艅
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI O ROKOWANIACH NA SPRZEDA呕 NIERUCHOMO艢CI Z DNIA 2 CZERWCA 2005
Dzia艂ka nr 2/2 we wsi Borowa
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMO艢CI DO SPRZEDA呕Y W DRODZE PRZETARGU Z DNIA 23 MAJA 2005
Dzia艂ka nr 58/2 we wsi S艂otwiny
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMO艢CI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA呕Y W DRODZE PRZETARGU Z DNIA 23.05.05
Dzia艂ka nr 58/3 we wsi S艂otwiny
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMO艢CI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA呕Y W DRODZE PRZETARGU Z DNIA 23.05.05
Dzia艂ka nr 58/4 we wsi S艂otwiny
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Z DNIA 24 MAJ
Szko艂a Podstawowa w B臋dzelinie, Szko艂a Podstawowa w Redzeniu, Przedszkole Nr 1 w Koluszkach
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 05 MAJA 2005
rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej we wsi Nowy Redze艅 stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZU O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMO艢CI DO SPRZEDA呕Y W DRODZE PRZETARGU Z DNIA
wykaz o przeznaczeniu po艂o偶onej we wsi 艢winy dzia艂ki o numerze 14/1 do sprzeda偶y w przetargu
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 05 MAJA 2005
rokowania na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej nr 192 po艂ozonej we wsi Zielona G贸ra stanowiacej w艂asno艣膰 Gminy Koluszki
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 dzia艂ki nr 173 w Nowym Redzeniu
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 dzia艂ki nr 47/2 w Nowym redzeniu stanowiacej w艂asno艣膰 Gminy koluszki
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 dzia艂ki nr 14 w Nowym Redzeniu
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzda偶 dzia艂ki nr 217/2 w Nowym Redzeniu stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Koluszki
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 dzia艂ki nr 49/7 we wsi Zielona G贸ra
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 dzia艂ki nr 225/1 i 225/2 we wsi Borowa stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy koluszki
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZ MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 dzia艂ek we wsi Zielona G贸ra o hnumerach 49/4, 49/5, 49/6 stanowiacych w艂asno艣膰 Gminy Koluszki
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTARZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 dzia艂ki nr 67/1 w S艂otwinach
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MISTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzda偶 dzia艂ki nr 367/2 w B臋dzelinie
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 dzia艂ki we wsi Borowa nr 176/4
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2005
w dniu 10 czerwca 2005r o godz. 10.00 w siedzibie Urz臋du Miejskiego w Koluszkach odb臋dzie si臋 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier偶aw臋 dzia艂ki nr24/4 po艂o偶onej we wsi Lisowice gm.Koluszki nz okres 3 lat
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMO艢CI DO SPRZEDA呕Y
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMO艢CI DO SPRZEDA呕Y
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMO艢CI DO SPRZEDA呕Y
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMO艢CI DO SPRZEDAZY
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMO艢CI DO SPRZEDA呕Y
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMO艢CI DO DZIER呕AWY
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI O PUBLICZNYM PRZETARGU
publiczny przetarg ustny- licytacja na dzierzawe dzia艂ek na okres 3 lat
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI NA PUBLICZNY PRZETARG
publiczny przetarg ustny- licytacja na dzier偶aw臋 dzia艂ek na okres 3 lat
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI O PUBLICZNYM PRZETARGU
publiczny przetarg ustny- licytacja na dzierzaw臋 dzia艂ki na okres 3 lat
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI O PUBLICZNYM PRZETARGU
publiczny przetarg ustny - licytacja na dzierzaw臋 dzialki na okre 3 lat
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOLUSZKI O PUBLICZNYM PRZETARGU
publiczny przetarg ustny- licytacja na dzier偶aw臋 dzia艂ki na okres 3 lat
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 8409609