Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA

 1. Informujemy, że na terenie Miasta Koluszki. prowadzony jest MONITORING WIZYJNY.
 2. Administratorem uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego danych osobowych jest Urząd Miejski  z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65.
  Z administratorem można skontaktować się listownie na adres pocztowy lub mailowo na: um@koluszki.pl .
 3. W sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@koluszki.pl .
 4. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.
 5. Dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie
  art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506), wyłącznie do celu, o którym mowa w pkt. 5, dla którego zostały zebrane.
 6. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Koluszki.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu).
  Uprawnione organy, osoby fizyczne, którym dane zostaną udostępnione mają obowiązek przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim dane im udostępniono.
 8. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia pozyskania.
 9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 11. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 12. W  przypadku   powzięcia   informacji   o   niezgodnym   z   prawem   przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 716
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koluszkach
Nazwa dokumentu: Klauzula RODO monitoringu miejskiego
Skrócony opis: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Koluszek
Osoba, która udostępnia informację: Dariusz Sobieszek
Data wytworzenia informacji: 16.08.2022 11:56:24
Data udostępnienia informacji: 16.08.2022 12:01:45
Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2022 12:01:48
Rejestr zmian