Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/XL sesja Rady Miejskiej /2021 z dnia 23 listopada 2021 - Głosowanie jawne na XL zdalnej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2021-11-23Uchwały Rady Miejskiej/XL/160/2021 z dnia 23 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021 – 2031Uchwały Rady Miejskiej/XL/159/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Uchwały Rady Miejskiej/XL/158/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie MieszkaniowejUchwały Rady Miejskiej/XL/157/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki "SIM KZN Łódzkie Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie MazowieckimUchwały Rady Miejskiej/XL/156/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Filii Żłobka Miejskiego w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/XL/155/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/XL/154/2021 z dnia 23 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją"Uchwały Rady Miejskiej/XL/153/2021 z dnia 23 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją"Uchwały Rady Miejskiej/XL/152/2021 z dnia 23 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją"Uchwały Rady Miejskiej/XL/151/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2021 dla Gminy Brzeziny w formie realizacji zadania pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę oraz roboty remontowe ulicy Naftowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 715 do wsi Erazmów gm. Koluszki wraz z realizacją"Uchwały Rady Miejskiej/XL/150/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/XL/149/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUchwały Rady Miejskiej/XL/148/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUchwały Rady Miejskiej/XL/147/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwały Rady Miejskiej/XL/146/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady Miejskiej/XL/145/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 8Uchwały Rady Miejskiej/XL/144/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7Uchwały Rady Miejskiej/XL/143/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7Uchwały Rady Miejskiej/XL/142/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osób fizycznychUchwały Rady Miejskiej/XL/141/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osób fizycznychUchwały Rady Miejskiej/XL/140/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części obszaru gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XL/139/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rokUchwały Rady Miejskiej/XL/138/2021/2021 z dnia 23 listopada 2021 - w sprawie zmiany Statutu Gminy Koluszki