Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Do przyjmowania i koordynowania skarg i wniosków kierowanych przez obywateli, organizacje pozarządowe i inne podmioty do Burmistrza Koluszek lub Rady Miejskiej w Koluszkach upoważniony jest - na podstawie § 53 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koluszkach  - Referat Organizacyjno - Prawny

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

bądź składać na Dziennik podawczy w Informacji Urzędu Miejskiego w Koluszkach

Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesyłać pod nr (0 44) 714-58-40

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65,  tel. (0 44) 725-67-08  w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 -16:00, wtorek  8:00 - 17:00, piątek 8:00-15:00

Burmistrz Koluszek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach

od 14:00 do 16:30

Definicja skargi

Skargę można określić jako zarzut zawierający negatywną ocenę czyjegoś zachowania się, najczęściej dokonanego w przeszłości. Zgodnie z art. 227 kpa ze skargą mamy do czynienia wtedy, gdy występuje wyraz niezadowolenia z działalności organów państwowych (samorządowych) i społecznych lub z działań ich pracowników.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3102
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koluszkach
Nazwa dokumentu: Skargi i wnioski
Skrócony opis: Skargi i wnioski
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Koluszek
Osoba, która udostępnia informację: Dariusz Sobieszek
Data wytworzenia informacji: 24.04.2020 10:24:45
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020 10:30:43
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2020 10:50:41
Rejestr zmian