Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na XLIX nadzwyczajnej sesji/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - Głosowanie jawne na XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2022-08-22Uchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na XLIX /2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2022-08-22Uchwały Rady Miejskiej/XLIX/88/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/XLIX/87/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Uchwały Rady Miejskiej/XLIX/86/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koluszki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowychUchwały Rady Miejskiej/XLIX/85/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Zaopiekuj się mną", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX- ,,Włączenie społeczne", Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznycm", Poddziałanie IX.2.1 ,,Usługi społeczne i zdrowotne".Uchwały Rady Miejskiej/XLIX/84/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziUchwały Rady Miejskiej/XLIX/83/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3333/2Uchwały Rady Miejskiej/XLIX/82/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 113/17 i 113/20Uchwały Rady Miejskiej/XLIX/81/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 123/3, 123/6 i 123/7Uchwały Rady Miejskiej/XLIX/80/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4Uchwały Rady Miejskiej/XLIX/79/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Koluszki, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3003Uchwały Rady Miejskiej/XLIX/78/2022 Rada Miejska z dnia 22 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koluszki dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XLIX/77/2022 Rada Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Borowa I