Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję26 października 2023, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak sprawy: GP. 6730. 72. 2023 o sprostowaniu oczywistych omyłek we własnej decyzji o warunkach zabudowy nr 72/2023, ustalającej warunki zabudowy na budowę instalacji fotowoltaicznej „Katarzynów” o łącznej mocy do 2 MW, z możliwością budowy dwóch niezależnych instalacji o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działek nr: 419/2 i 420/2 położonych w obr. Katarzynów, gm. Koluszki26 października 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 60/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 487 położonej w obr. Stefanów, gm. Koluszki25 października 2023, Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla obrębów: Borowo I, Borowo II, Wierzchy, Przanowice, Jeziorko, Gałków Mały24 października 2023, Analiza zagrożeń na obszarach wodnych12 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 131, 93/6, 93/13 w obr. Borowo II, gm. Koluszki12 października 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacji punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w Koluszkach przy ul. Zielonej 1A, na działkach nr ewid.: 39/8, 39/11, 39/14 w Koluszkach obr. 2, gm. Koluszki12 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacji punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w Koluszkach przy ul. Zielonej 1A, na działkach nr ewid.: 39/8, 39/11, 39/14 w Koluszkach obr. 2, gm. Koluszki10 października 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 7 o mocy do 7 MW na działkach nr ewid.: 217 i 253/3 w obr. Turobowice, gm. Koluszki10 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 7 o mocy do 7 MW na działkach nr ewid.: 217 i 253/3 w obr. Turobowice, gm. Koluszki10 października 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 6 o mocy do 10 MW na działkach nr ewid.: 24/1 i 25/2 w obr. Turobowice, gm. Koluszki”10 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 6 o mocy do 10 MW na działkach nr ewid.: 24/1 i 25/2 w obr. Turobowice, gm. Koluszki”10 października 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 5 o mocy do 4 MW na działce nr ewid.: 39 w obr. Kazimierzów, gm. Koluszki”10 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 5 o mocy do 4 MW na działce nr ewid.: 39 w obr. Kazimierzów, gm. Koluszki”06 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowa linii napowietrznej 110 KV GPZ Janów - GPZ Odlewnia do pracy w temp +80 stopni C06 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różyca, Gałków Duży, Gałków Mały na działce nr 822/7 w obr. Gałków Mały, gm. Koluszki04 października 2023, Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego w Regnach w sezonie 2023/202403 października 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi gminnej relacji Wierzchy - Świny łączącej wieś Wierzchy ze wsią Świny, gm. Koluszki”