Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/147/2020 z dnia 01 września 2020 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowegoZarządzenia Burmistrza/148/2020 z dnia 01 września 2020 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na: dostawę dwóch nowych średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych wraz z wyposażeniem, oraz jednego nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniemZarządzenia Burmistrza/149/2020 z dnia 01 września 2020 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela wspomagającego w ramach projektu pn. "Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XI - Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie - XI.1.1 Edukacja przedszkolnaZarządzenia Burmistrza/150/2020 z dnia 01 września 2020 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pomoc kucharza w ramach projektu pn. "Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XI - Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie - XI.1.1 Edukacja przedszkolnaZarządzenia Burmistrza/151/2020 z dnia 08 września 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/152/2020 z dnia 09 września 2020 - w sprawie wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w Gminie KoluszkiZarządzenia Burmistrza/153/2020 z dnia 09 września 2020 - w sprawie harmonogramu wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w Gminie KoluszkiZarządzenia Burmistrza/154/2020 z dnia 14 września 2020 - w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Gałków Mały ZachódZarządzenia Burmistrza/155/2020 z dnia 15 września 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/156/2020 z dnia 15 września 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/158/2020 z dnia 18 września 2020 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Koluszki w sezonie 2020/2021Zarządzenia Burmistrza/159/2020 z dnia 18 września 2020 - w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępnościZarządzenia Burmistrza/160/2020 z dnia 21 września 2020 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na dokończenie robót termomodernizacyjnych dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/161/2020 z dnia 22 września 2020 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/164/2020 z dnia 22 września 2020 - w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji i kontroli poprawności oraz kompletności danych przekazywanych do bazy danych systemu informacji oświatowej przez przedszkola i szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę KoluszkiZarządzenia Burmistrza/165/2020 z dnia 22 września 2020 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715 w terenie pod torami PKP w Koluszkach