Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/187/2023 z dnia 31 października 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/186/2023 z dnia 31 października 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/185/2023 z dnia 31 października 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonych w Koluszkach, obręb 8, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 335, 18/7 i 17/4, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/184/2023 z dnia 30 października 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/183/2023 z dnia 30 października 2023 - uchylające w części Zarządzenie nr 172/2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/182/2023 z dnia 30 października 2023 - uchylające w części Zarządzenie Nr 171/2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/181/2023 z dnia 26 października 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzetu komputerowego oraz elektronicznego na wyposażenie Muzeum w Koluszkach w budynku położonym w Koluszkach przy ul. 3 Maja 17Zarządzenia Burmistrza/180/2023 z dnia 19 października 2023 - w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Różycy pełnomocnictwa do dystrybucji laptopów dla uczniów klasy IV w związku z rozwojem kompetencji cyfrowychZarządzenia Burmistrza/179/2023 z dnia 19 października 2023 - w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Długiem pełnomocnictwa do dystrybucji laptopów dla uczniów klasy IV w związku z rozwojem kompetencji cyfrowychZarządzenia Burmistrza/178/2023 z dnia 19 października 2023 - w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Będzelinie pełnomocnictwa do dystrybucji laptopów dla uczniów klasy IV w związku z rozwojem kompetencji cyfrowychZarządzenia Burmistrza/177/2023 z dnia 19 października 2023 - w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach pełnomocnictwa do dystrybucji laptopów dla uczniów klasy IV w związku z rozwojem kompetencji cyfrowychZarządzenia Burmistrza/176/2023 z dnia 19 października 2023 - w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach upoważnienia i pełnomocnictwa do dystrybucji laptopów dla uczniów klasy IV w związku z rozwojem kompetencji cyfrowychZarządzenia Burmistrza/175/2023 z dnia 19 października 2023 - w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym upoważnienia i pełnomocnictwa do dystrybucji laptopów dla uczniów klasy IV w zwiazku z rozwojem kompetencji cyfrowychZarządzenia Burmistrza/174/2023 z dnia 18 października 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na kompleksową dostawę gazu ziemnego w 2024 roku na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/173/2023 z dnia 18 października 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę infrastruktury technicznej przy budynku klubowym LKS RóźycaZarządzenia Burmistrza/172/2023 z dnia 06 października 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/171/2023 z dnia 06 października 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/170/2023 z dnia 05 października 2023 - w sprawie harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koluszki dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/169/2023 z dnia 05 października 2023 - w sprawie składu osobowego Zespołu ds. Budżetu ObywatelskiegoZarządzenia Burmistrza/168/2023 z dnia 04 października 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gałkowie DużymZarządzenia Burmistrza/167/2023 z dnia 04 października 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/166/2023 z dnia 02 października 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony pod nazwą ,,Poprawa warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych na terenie gminy Koluszki"Zarządzenia Burmistrza/165/2023 z dnia 02 października 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę budynku klubowego w Gałkowie Dużym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną