Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/18/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/17/2023 z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenia Burmistrza/16/2023 z dnia 27 stycznia 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/15/2023 z dnia 27 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/14/2023 z dnia 24 stycznia 2023 - w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki, na rok szkolny 2023/2024, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriówZarządzenia Burmistrza/13/2023 z dnia 23 stycznia 2023 - w sprawie powołania komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą "Prowadzenie warsztatów zajęciowych w zakresie zajęć z art. terapii, zajęć z gimnastyki, zajęć muzyczno-tanecznych oraz warsztatów terapeutycznych dla 12 uczestników projektu pod nazwą: "Zaopiekuj się mną", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX- "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".Zarządzenia Burmistrza/12/2023 z dnia 13 stycznia 2023 - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023-2025Zarządzenia Burmistrza/11/2023 z dnia 13 stycznia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/10/2023 z dnia 13 stycznia 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/9/2023 z dnia 13 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/8/2023 z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/7/2023 z dnia 09 stycznia 2023 - w sprawie powołania komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą ,,Realizacja usług specjalistycznych, usług opiekuńczych w postaci zabiegów rehabilitacyjnych dla 20 uczestników projektu, celem poprawy ich sprawności fizycznej i stworzenia możliwości do większej samodzielności” - w ramach projektu pod nazwą. ,,Zaopiekuj się mną", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX- ,,Włączenie społeczne", Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 ,,Usługi społeczne i zdrowotne"Zarządzenia Burmistrza/6/2023 z dnia 03 stycznia 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/5/2023 z dnia 03 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/4/2023 z dnia 03 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej dla Urzędu Miejskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/3/2023 z dnia 03 stycznia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale biurowe nr: 314 i 315 przeznaczone do dalszego najmu, znajdujące się w budynku administracyjno-biurowym, położony w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/2a/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pomieszczeń szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina KoluszkiZarządzenia Burmistrza/2/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów OSiR w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/1/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023