Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na LXXII sesji/2024 Rada Miejska z dnia 19 kwietnia 2024 - LXXII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2024-04-19Uchwały Rady Miejskiej/LXXII/59/2024 Rada Miejska z dnia 19 kwietnia 2024 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LXXII/58/2024 Rada Miejska z dnia 19 kwietnia 2024 - w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w latach 2024-2027”Uchwały Rady Miejskiej/LXXII/57/2024 Rada Miejska z dnia 19 kwietnia 2024 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2024Uchwały Rady Miejskiej/LXXII/56/2024 Rada Miejska z dnia 19 kwietnia 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2024 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LXXII/55/2024 Rada Miejska z dnia 19 kwietnia 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.Uchwały Rady Miejskiej/LXXII/54/2024 Rada Miejska z dnia 19 kwietnia 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 242