Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/203/2023 z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/202/2023 z dnia 30 listopada 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/201/2023 z dnia 28 listopada 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenia Burmistrza/200/2023 z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/199/2023 z dnia 20 listopada 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji InwentaryzacyjnejZarządzenia Burmistrza/198/2023 z dnia 20 listopada 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/197/2023 z dnia 20 listopada 2023 - w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na: dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzelinie w ramach realizacji zadania p.n.: „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzelinie” zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz na dostawę i montaż dwóch kompletów elektronicznych, cyfrowych syren alarmowychZarządzenia Burmistrza/196/2023 z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/195/2023 z dnia 17 listopada 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego w 2024 roku na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/194/2023 z dnia 14 listopada 2023 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu Bezpieczny pieszy-poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie gminy Koluszki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Zarządzenia Burmistrza/193/2023 z dnia 14 listopada 2023 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie operacji pn. Budowa tężni solankowej na terenie miasta Koluszki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichZarządzenia Burmistrza/192/2023 z dnia 14 listopada 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/191/2023 z dnia 14 listopada 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/190/2023 z dnia 14 listopada 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal biurowy nr 318 przeznaczony do dalszego najmu, znajdujący się w budynku administracyjno-biurowym, położonym w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/189/2023 z dnia 09 listopada 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/188/2023 z dnia 07 listopada 2023 - w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego