Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję23 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 10 w obr. Różyca, 216, 243, 71, 72, 78, 410 w obr. Gałków Duży, 1/1, 1/2 w obr. Gałków Mały, 76 w obr. Borowo II, gm. Koluszki17 sierpnia 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Przanowice II o łącznej mocy do 8,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid.: 52/1 w obr. Przanowice, gm. Koluszki”17 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Przanowice II o łącznej mocy do 8,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid.: 52/1 w obr. Przanowice, gm. Koluszki”17 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 87/5 w obr. Słotwiny, gm. Koluszki17 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 150/4 i 480 w obr. Stefanów, gm. Koluszki”.16 sierpnia 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Przanowice I o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid.: 164/4 w obr. Przanowice, gm. Koluszki”16 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Przanowice I o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid.: 164/4 w obr. Przanowice, gm. Koluszki”10 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej elektroenergetycznej linii średniego napięcia oraz budowie lub przebudowie istniejącej stacji transformatorowej na działkach o numerach ewid. 84, 85, 86 obr. Kazimierzów, 233 obr. Turobowice, 487,471, 472 obr. Stefanów, gmina Koluszki10 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach: nr 159/5 i 165, położonych w obr. Różyca, gm. Koluszki10 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE o średnicy DN 40 mm, na działkach nr ewid. 1 i 23/13 w obr. Słotwiny, gm. Koluszki10 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowa linii napowietrznej 110 KV GPZ Janów - GPZ Odlewnia do pracy w temp +80 stopni C.10 sierpnia 2023, Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Jesień z Historią Koluszek '2309 sierpnia 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 4 o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 144, 145, 316 w obr. Długie, gm. Koluszki”09 sierpnia 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 79/2, 80/1, 80/2, 80/3 w obr. Kazimierzów, gm. Koluszki”09 sierpnia 2023, Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej04 sierpnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERENU BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. ZAGAJNIKOWEJ 11 W KOLUSZKACH”, inwestycja planowana jest na działkach nr ewid.: 235/1, 235/2, 236 w obr. 4 Koluszki-miasto04 sierpnia 2023, Oferta realizacji zadania publicznego - 14.Turniej w Warcabach Parkowych o puchar Burmistrza Koluszek