Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/23/2024 z dnia 31 stycznia 2024 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli z terenu Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/22/2024 z dnia 31 stycznia 2024 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2024Zarządzenia Burmistrza/21/2024 z dnia 31 stycznia 2024 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2024Zarządzenia Burmistrza/20/2024 z dnia 30 stycznia 2024 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenia Burmistrza/19/2024 z dnia 30 stycznia 2024 - w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczychZarządzenia Burmistrza/18/2024 z dnia 30 stycznia 2024 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki, na rok szkolny 2024/2025, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriówZarządzenia Burmistrza/17/2024 z dnia 29 stycznia 2024 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę ulicy Kopernika i Harcerskiej w Koluszakch w zakresie budowy chodników w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dla pieszych w ul. Kopernika i Harcerskiej w Koluszkach."Zarządzenia Burmistrza/16/2024 z dnia 23 stycznia 2024 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoZarządzenia Burmistrza/15/2024 z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę piłkochwytów wraz z przebudową boiska sportowego we wsi Nowy RedzeńZarządzenia Burmistrza/14/2024 z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2024Zarządzenia Burmistrza/13/2024 z dnia 16 stycznia 2024 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu z terminem do dnia 31 grudnia 2024 r.Zarządzenia Burmistrza/12/2024 z dnia 16 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do przedłużenia umowy najmu lokali biurowych nr: 1, 1A i 8 położonych w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65Zarządzenia Burmistrza/11/2024 z dnia 16 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do dalszego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w mieście Koluszki, obręb 5Zarządzenia Burmistrza/10/2024 z dnia 15 stycznia 2024 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2024Zarządzenia Burmistrza/9/2024 z dnia 15 stycznia 2024 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2024Zarządzenia Burmistrza/8/2024 z dnia 09 stycznia 2024 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gałkowie DużymZarządzenia Burmistrza/7/2024 z dnia 09 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale biurowe nr: 314 i 315 przeznaczone do dalszego najmu, znajdujące się w budynku administracyjno-biurowym, położony w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, w trybie bezprzetargowymbezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/6/2024 z dnia 09 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5, w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/5/2024 z dnia 09 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/4/2024 z dnia 04 stycznia 2024 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/3/2024 z dnia 04 stycznia 2024 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy dla Urzędu Miejskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/2/2024 z dnia 04 stycznia 2024 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/1/2024 z dnia 02 stycznia 2024 - w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2024