Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/164/2023 z dnia 29 września 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/163/2023 z dnia 29 września 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/162/2023 z dnia 28 września 2023 - w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczychZarządzenia Burmistrza/161/2023 z dnia 28 września 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/160/2023 z dnia 28 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 60,48 kWp na dachu budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszakch w ramach projektu "Rozwój kultury w Gminie Koluszki."Zarządzenia Burmistrza/159/2023 z dnia 26 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917 E w Lisowicach Gmina KoluszkiZarządzenia Burmistrza/158/2023 z dnia 26 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów ,, Śladem dawnej kolejki- pociag do przyrody" wraz z przebudową ulicy Warszawskiej w FelicjanowieZarządzenia Burmistrza/157/2023 z dnia 19 września 2023 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r.Zarządzenia Burmistrza/156/2023 z dnia 19 września 2023 - w sprawie wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Koluszkach, obręb 3, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 27, przeznaczoną do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/155/2023 z dnia 19 września 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/154/2023 z dnia 19 września 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/153/2023 z dnia 18 września 2023 - ANULOWANEZarządzenia Burmistrza/152/2023 z dnia 18 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Koluszki oraz na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Andrespol w sezonie 2023/2024Zarządzenia Burmistrza/151/2023 z dnia 18 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Koluszki oraz na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Andrespol w sezonie 2023/2024.Zarządzenia Burmistrza/150/2023 z dnia 14 września 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru do projektu pod nazwą: „OZE w Gminie Koluszki – edycja V”Zarządzenia Burmistrza/149/2023 z dnia 14 września 2023 - zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji dokumentów dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoZarządzenia Burmistrza/148/2023 z dnia 13 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Długie, gmina KoluszkiZarządzenia Burmistrza/147/2023 z dnia 12 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę ulic: Cmentarnej, Strażackiej i Rynek w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/146/2023 z dnia 12 września 2023 - sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/145/2023 z dnia 12 września 2023 - sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/144/2023 z dnia 12 września 2023 - w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz określenia zakresu ich zadańZarządzenia Burmistrza/143/2023 z dnia 11 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą ,,Bezpieczny pieszy-poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie gminy Koluszki”Zarządzenia Burmistrza/142/2023 z dnia 08 września 2023 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru do projektu pod nazwą "OZE w Gminie Koluszki - etap V"Zarządzenia Burmistrza/141/2023 z dnia 07 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym.Zarządzenia Burmistrza/140/2023 z dnia 06 września 2023 - w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki z perspektywą do roku 2030"Zarządzenia Burmistrza/139/2023 z dnia 04 września 2023 - w sprawie powołania komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą ,,Realizacja usług specjalistycznych, usług opiekuńczych w postaci zabiegów rehabilitacyjnych dla 20 uczestników projektu, celem poprawy ich sprawności fizycznej i stworzenia możliwości do większej samodzielności” - w ramach projektu pod nazwą ,,Zaopiekuj się mną", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX- ,,Włączenie społeczne", Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 ,,Usługi społeczne i zdrowotne"