Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/147/2023 z dnia 12 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę ulic: Cmentarnej, Strażackiej i Rynek w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/146/2023 z dnia 12 września 2023 - sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/145/2023 z dnia 12 września 2023 - sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/144/2023 z dnia 12 września 2023 - w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz określenia zakresu ich zadańZarządzenia Burmistrza/143/2023 z dnia 11 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą ,,Bezpieczny pieszy-poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie gminy Koluszki”Zarządzenia Burmistrza/142/2023 z dnia 08 września 2023 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru do projektu pod nazwą "OZE w Gminie Koluszki - etap V"Zarządzenia Burmistrza/141/2023 z dnia 07 września 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym.Zarządzenia Burmistrza/140/2023 z dnia 06 września 2023 - w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki z perspektywą do roku 2030"Zarządzenia Burmistrza/139/2023 z dnia 04 września 2023 - w sprawie powołania komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą ,,Realizacja usług specjalistycznych, usług opiekuńczych w postaci zabiegów rehabilitacyjnych dla 20 uczestników projektu, celem poprawy ich sprawności fizycznej i stworzenia możliwości do większej samodzielności” - w ramach projektu pod nazwą ,,Zaopiekuj się mną", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX- ,,Włączenie społeczne", Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 ,,Usługi społeczne i zdrowotne"