Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na LXVIII sesji/2023 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2023 - Głosowanie jawne na LXVIII sesjiUchwały Rady Miejskiej/LXVIII/156/2023 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/155/2023 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/154/2023 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/153/2023 Rada Miejska z dnia 26 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 260/2Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/152/2023 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2024 rokUchwały Rady Miejskiej/LXVIII/151/2023 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2024 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/150/2023 Rada Miejska z dnia 18 grudnia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/149/2023 Rada Miejska z dnia 18 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/148/2023 Rada Miejska z dnia 18 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Brzeziny na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluszkach”.Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/147/2023 Rada Miejska z dnia 18 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Wymiana ogrodzenia terenu działki Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach”Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/146/2023 Rada Miejska z dnia 18 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki”.Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/145/2023 Rada Miejska z dnia 18 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/LXVIII/144/2023 Rada Miejska z dnia 18 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres kolejnych 7 latUchwały Rady Miejskiej/LXVIII/143/2023 Rada Miejska z dnia 18 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osoby fizycznejUchwały Rady Miejskiej/LXVIII/142/2023 Rada Miejska z dnia 18 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osób fizycznychUchwały Rady Miejskiej/LXVIII/141/2023 Rada Miejska z dnia 18 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom