Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/263/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie określenia szczegółowego planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021Zarządzenia Burmistrza/262/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zarządzenia Burmistrza/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu pn. "Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zarządzenia Burmistrza/260/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy woźna/y (umowa o pracę na zastępstwo) w ramach projektu pn. „II edycja Przedszkola z Klasą w Gminie Koluszki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.Zarządzenia Burmistrza/259/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do dalszego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w mieście Koluszki, w obrębie 3, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 21 i 16/16 oraz w obrębie 4 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 205Zarządzenia Burmistrza/258/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale biurowe nr: 314 i 315 przeznaczone do dalszego najmu, znajdujące się w budynku administracyjno-biurowym, położony w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/257/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/256/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/255/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/254/2021 z dnia 27 grudnia 2021 - w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/253/2021 z dnia 23 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie wycen nieruchomości w postaci operatów szacunkowych oraz opinii o braku wzrostu wartości w latach 2022-2023 na potrzeby Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Agnieszki Pawłowskiej - pełniącej obowiązki kierownika Centrum Usług Wspólnych w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/251/2021 z dnia 17 grudnia 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/250/2021 z dnia 17 grudnia 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/249/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia zabudowaną nieruchomość, położoną w miejscowości Przanowice, obręb PrzanowiceZarządzenia Burmistrza/248/2021 z dnia 13 grudnia 2021 - w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznychZarządzenia Burmistrza/247/2021 z dnia 09 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie wycen nieruchomości w latach 2022-2023 na potrzeby Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/246/2021 z dnia 07 grudnia 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/245/2021 z dnia 07 grudnia 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/244/2021 z dnia 06 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koluszkach w 2022 roku.Zarządzenia Burmistrza/243/2021 z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowej oceny pracownikówZarządzenia Burmistrza/242/2021 z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie usług porządkowych w budynku administracyjno -biurowym Urzędu Miejskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/241/2021 z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Koluszki