Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/XXXII/2021 z dnia 22 marca 2021 - Protokół z posiedzenia i głosowania - XXXII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2021-03-22Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/57/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Pomocna dłoń - koluszkowskie centrum usług opiekuńczych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT”Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/56/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Koluszkach, obręb 8Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/55/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Koluszkach, obręb 7Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/54/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Koluszki na lata 2019 – 2035”Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/53/2021 z dnia 22 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koluszki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym w budynkach lub lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XXXII/52/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem działki 187, położonej w obrębie LisowiceUchwały Rady Miejskiej/XXXII/51/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem 187, położonej w obrębie LisowiceUchwały Rady Miejskiej/XXXII/50/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerami działek 187 i 188, położonych w obrębie LisowiceUchwały Rady Miejskiej/XXXII/49/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 6Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/48/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 5Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/47/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 5Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/46/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 5Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/45/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 4Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/44/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 3Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/43/2021 z dnia 22 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021 – 2031Uchwały Rady Miejskiej/XXXII/42/2021 z dnia 22 marca 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021