Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęBaza aktów własnych/LVI/33/2023/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia cen biletów oraz opłat dodatkowych w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę KoluszkiBaza aktów własnych/LVI/28/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Baza aktów własnych/LVI/27/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodzicówBaza aktów własnych/LVI/26/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedliBaza aktów własnych/LVI/25/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w KoluszkachBaza aktów własnych/LVI/15/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówBaza aktów własnych/LVI/14/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówBaza aktów własnych/LVI/13/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rokBaza aktów własnych/LVI/6/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Baza aktów własnych/LV/4/2023 Rada Miejska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023