Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję24 czerwca 2022, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW na działce nr ewid.: 151 w obr. Stefanów, gm. Koluszki24 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW na działce nr ewid.: 151 w obr. Stefanów, gm. Koluszki.Archiwum
23 czerwca 2022, Oferta realizacji zadania publicznego Aktywne lato z Historią Koluszek
14 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Stefanów) o łącznej mocy do 29 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 495 i 483 w obr. Stefanów, gm. Koluszki”14 czerwca 2022, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „montażu dodatkowego punktu pomiaru ciśnienia zlokalizowanego w miejscowości Lisowice na rurociągu paliwowym relacji Płock-Koluszki w m. Lisowice na działkach nr ewid.: 89 i 120/1 w obr. Lisowice oraz na działkach dróg gminnych o nr ewid.: 111 i 123, gm. Koluszki” 14 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „montażu dodatkowego punktu pomiaru ciśnienia zlokalizowanego w miejscowości Lisowice na rurociągu paliwowym relacji Płock-Koluszki w m. Lisowice na działkach nr ewid.: 89 i 120/1 w obr. Lisowice oraz na działkach dróg gminnych o nr ewid.: 111 i 123, gm. Koluszki” 14 czerwca 2022, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie rozdzielni produktowej w Bazie Paliw Nr 1 w Koluszkach w zakresie budowy nowych odcinków rurociągów technologicznych, nowych tac betonowych i instalacji elektrycznych oraz zmiany lokalizacji podziemnego zbiornika resztkowego o pojemności V=5 m314 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie rozdzielni produktowej w Bazie Paliw Nr 1 w Koluszkach w zakresie budowy nowych odcinków rurociągów technologicznych, nowych tac betonowych i instalacji elektrycznych oraz zmiany lokalizacji podziemnego zbiornika resztkowego o pojemności V=5 m315 czerwca 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: GPB-I.746.34.202214 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ewid.: 152/11, 152/13, 152/18, 152/30, 152/32 w obrębie 1 Koluszki-miasto, przy ul. Nasiennej w Koluszkach 15 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o zmianie uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części obszaru gminy Koluszki.09 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „instalacja fotowoltaiczna „Katarzynów” o mocy do 2 MW na działkach nr ewid.: 420/2 i 419/2 w obrębie Katarzynów, gm. Koluszki”.07 czerwca 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GN-I.750.568.2020.JN w sprawie zgromadzonenia materiału dowodowego w postępowaniu odszkodowawczym Koluszki, obręb 5 działka 580/202 czerwca 2022, Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie02 czerwca 2022, Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny-Budziszewice”02 czerwca 2022, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny-Budziszewice”