Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/99/2022 z dnia 31 maja 2022 - w sprawie opłat pobieranych za wypożyczenie sprzętu pływającego zlokalizowanego na terenie rekreacyjnym położonym na działce 187 obręb LisowiceZarządzenia Burmistrza/98/2022 z dnia 31 maja 2022 - w sprawie opłat pobieranych za wydanie biletów wstępu oraz godzin otwarcia basenów zewnętrznych w miejscowości LisowiceZarządzenia Burmistrza/97/2022 z dnia 31 maja 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieogrniczony na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz kotła na biomasę realizowanych w ramach zadania pod nazwą Energia ze słońca w Gminie KoluszkiZarządzenia Burmistrza/96/2022 z dnia 31 maja 2022 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/95/2022 z dnia 31 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/94/2022 z dnia 31 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Gałków Duży, obręb Gałków DużyZarządzenia Burmistrza/93/2022 z dnia 30 maja 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/92/2022 z dnia 30 maja 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/91/2022 z dnia 26 maja 2022 - w sprawie powołania Komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą „Dostawa, do Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach, wyposażenia pomieszczeń”, w związku z realizacją projektu pn. „Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic”Zarządzenia Burmistrza/90/2022 z dnia 25 maja 2022 - w sprawie Regulaminu Programu pn. "Koluszkowska Karta Mieszkańca"Zarządzenia Burmistrza/89/2022 z dnia 23 maja 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usług ratownictwa wodnego na basenach odkrytych oraz na kąpielisku w miejscowości Lisowice, Gmina KoluszkiZarządzenia Burmistrza/88/2022 z dnia 23 maja 2022 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/87/2022 z dnia 23 maja 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/86/2022 z dnia 17 maja 2022 - w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Będzelinie pełnomocnictwa w zakresie realizacji w roku 2022 Rządowego programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"Zarządzenia Burmistrza/85/2022 z dnia 17 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal biurowy nr 303 przeznaczony do dalszego najmu, znajdujący się w budynku administracyjno-biurowym, położony w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/84/2022 z dnia 17 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Stamirowice, obręb StefanówZarządzenia Burmistrza/83/2022 z dnia 16 maja 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/82/2022 z dnia 16 maja 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/81/2022 z dnia 10 maja 2022 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenia Burmistrza/80/2022 z dnia 10 maja 2022 - w sprawie wprowadzenia zmiany do szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu pn. „Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieZarządzenia Burmistrza/79/2022 z dnia 10 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/78/2022 z dnia 10 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/77/2022 z dnia 10 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/76/2022 z dnia 10 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/75/2022 z dnia 02 maja 2022 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach