Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/LXV sesja /2023 Rada Miejska z dnia 28 września 2023 - Głosowanie jawne na LXV sesji Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej/LXV/119/2023 Rada Miejska z dnia 28 września 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Uchwały Rady Miejskiej/LXV/118/2023 Rada Miejska z dnia 28 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LXV/117/2023 Rada Miejska z dnia 28 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki”.Uchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na LXIV sersji/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - Głosowanie jawne na LXIV sesji Rady Miejskiej w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/LXIV/116/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUchwały Rady Miejskiej/LXIV/115/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUchwały Rady Miejskiej/LXIV/114/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Uchwały Rady Miejskiej/LXIV/113/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LXIV/112/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Brzeziny na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluszkach”.Uchwały Rady Miejskiej/LXIV/111/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LXIV/110/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z tężni solankowej będącej własnością Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LXIV/109/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki z perspektywą do 2030 roku"Uchwały Rady Miejskiej/LXIV/108/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2023Uchwały Rady Miejskiej/LXIV/107/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Żakowice i południowo-zachodniej części obrębu 6 miasta KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LXIV/106/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu InterdyscyplinarnegoUchwały Rady Miejskiej/LXIV/105/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychUchwały Rady Miejskiej/LXIV/104/2023 Rada Miejska z dnia 18 września 2023 - w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027