Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję30 czerwca 2023, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Felicjanów 1.1” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Felicjanów, gmina Koluszki”, zlokalizowanego na działce nr ewid.: 39 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki"30 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Felicjanów 1.1” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Felicjanów, gmina Koluszki”29 czerwca 2023, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 195/2, 196, 197, 199 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki” 29 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 195/2, 196, 197, 199 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki” 28 czerwca 2023, Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877) informujemy, że Gmina Koluszki od dnia 11 maja 2023 r. rozpoczęła się sprzedaż końcową paliwa stałego (węgla). Wnioski należy składać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej to około: 25 ton ekogroszku, 50 ton węgla (kostka) oraz 7 ton węgla (orzech). Cena 1 tony węgla to 1 950,00 zł. Do ceny paliwa stałego należy doliczyć koszty transportu.21 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wieży wraz z instalowaniem na niej instalacji radiokomunikacyjnej na działce nr ewid.: 220 w obr. Różyca, gm. Koluszki”19 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr ewid.: 254/2 i 255 w obr. Turobowice, gm. Koluszki”, znak: GOŚ.6220.15.2022 wydanej w dniu 24.04.2023 r.16 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 KV oświetlenia drogowego w Gałkowie Dużym ul. Skrajna na dz. 290 w obr. Gałków Duży, gm. Koluszki16 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 14 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW na nieruchomości w gminie Koluszki obręb Stefanów działka nr 15114 czerwca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 1 o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 66/1, 67/1, 68/1, 69/3 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”12 czerwca 2023, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny-Budziszewice”06 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 128/1 w obr. Lisowice, gm. Koluszki” 06 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Felicjanów 1.2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 104 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki” 06 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 206 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki” 06 czerwca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasku) „ERAZMÓW” w obrębie Lisowice, gm. Koluszki”05 czerwca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 6 o mocy do 10 MW na działkach nr ewid.: 24/1 i 25/2 w obr. Turobowice, gm. Koluszki”05 czerwca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Jeziorko” o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działce nr ewid.: 86 w obr. Jeziorko, gm. Koluszki”