Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 sierpnia 2022, Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działek 173/1, 173/2, 174, 175, 176, obręb Eminów, gmina Rokiciny31 sierpnia 2022, Oferta realizacji zadania publicznego "Turniej w Warcabach parkowych o puchar Burmistrza Koluszek "24 sierpnia 2022, Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Chrusty, Pogorzałe Ługi, Mikołajów i Stefanów, gmina Rokiciny.17 sierpnia 2022, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu zakładu zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na dz. nr ewid.: 294/1 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki17 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu zakładu zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na dz. nr ewid.: 294/1 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki17 sierpnia 2022, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce nr ewid.: 37 w obr. Przanowice Majątek, gm. Koluszki”17 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce nr ewid.: 37 w obr. Przanowice Majątek, gm. Koluszki”12 sierpnia 2022, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „PANATTONI PARK rozbudowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 152/11, 152/13, 152/18, 152/30, 152/32 obręb 01 Miasta Koluszki ul. Nasienna, gmina Koluszki, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie”12 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „PANATTONI PARK rozbudowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 152/11, 152/13, 152/18, 152/30, 152/32 obręb 01 Miasta Koluszki ul. Nasienna, gmina Koluszki, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie”08 sierpnia 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości 04 sierpnia 2022, Zawiadomienie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 01 sierpnia 2022, Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie wszczęścia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Chrusty, Pogorzałe Ługi, Mikołajów i Stefanów, gmina Rokiciny01 sierpnia 2022, Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na części działek nr 173/1, 173/2, 174, 175, 176 w obrębie Eminów, gmina Rokiciny