Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 stycznia 2024, Zarządzenie Burmistrza Koluszek w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki, na rok szkolny 2024/2025, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów31 stycznia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie decyzji o warunkach zabudowy nr 129/2023 na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie budynku gospodarczego, na działce nr 708/3 położonej w obr. Gałków Mały, gm. Koluszki.31 stycznia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie szkoły o świetlicę wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej, na działce nr ewi.:222, położonej w obr. Gałków Duży, gm. Koluszki30 stycznia 2024, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERENU BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. ZAGAJNIKOWEJ 11 W KOLUSZKACH”, inwestycja planowana jest na działkach nr ewid.: 235/1, 235/2, 236 w obr. 4 Koluszki-miasto30 stycznia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERENU BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. ZAGAJNIKOWEJ 11 W KOLUSZKACH”, inwestycja planowana jest na działkach nr ewid.: 235/1, 235/2, 236 w obr. 4 Koluszki-miasto29 stycznia 2024, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 150/4 i 480 w obr. Stefanów, gm. Koluszki”25 stycznia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa sieci elektroenergetycznej: sieci kablowej SN 15kV z kanalizacją kablową, słupowej stacji transformatorowej SN/nn, sieci napowietrznej nn 0,4 kV, w tym stanowisk słupowych na działkach o numerach ewid.: - 136, 142, obr. Gałków Duży, - 2, 10, obr. Różyca, - 84, 92, 94, 247, obr. Przanowice, gmina Koluszki02 stycznia 2024, Podstawowa Kwota Dotacji 202415 stycznia 2024, Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do prac Komisji Konkursowej, opiniującej złożone w konkursie oferty09 stycznia 2024, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Długie, gmina Koluszki” na działkach nr ewid.: 257, 258 w obr. Długie, gm. Koluszki05 stycznia 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek z dnia 05.01.2024r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy.05 stycznia 2024, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERENU BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. ZAGAJNIKOWEJ 11 W KOLUSZKACH”03 stycznia 2024, Burmistrz Koluszek ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w formie wsparcia realizacji zadań. Treść ogłoszenia oraz wzór oferty w załączeniu.03 stycznia 2024, Burmistrz Koluszek ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2024 roku. Treść ogłoszenia oraz wzór oferty znajdują się w załączeniu.