Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję21 lipca 2021, Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koluszki oraz gminy Andrespol w miejscowości Zielona Góra12 lipca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE o średnicy DN 40 mm na działkach nr 399/12 i 399/14 w obr. 4 miasta Koluszki.12 lipca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tunelu pod torami kolejowymi na liniach kolejowych nr 17 Łódź Fabryczna – Koluszki (KM 18+704) i nr 25 Łódź Kaliska – Debica (KM 23+714) w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, Gmina Koluszki” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”Archiwum
06 lipca 2021, Nabór wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, z terminem realizacji do 30.09.2021 r.
05 lipca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid.: 4/2 i 5/3 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”.05 lipca 2021, Decyzja środowiskowa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid.: 4/2 i 5/3 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”.