Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 lipca 2022, Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Chrusty, Pogorzałe Ługi, Mikołajów i Stefanów, gmina Rokiciny.28 lipca 2022, Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek numer 173/1, 173/2, 174, 175, 176 w obrębie Eminów, gmina Rokiciny, jak również osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonych numerami ewid. działek 180 i 114 obręb Eminów, gm. Rokiciny o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją i wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem.26 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie z wniosku spółki WORM 35 Sp. z o.o. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającego na: budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych: SPV Redzeń Stary 1 oraz SPV Redzeń Stary 2, o mocy do 1 MW każda (łączna moc zespołu do 2 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 236/3 położonej w obr. Redzeń Stary, gm. Koluszki25 lipca 2022, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Stefanów) o łącznej mocy do 29 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 495 i 483 w obr. Stefanów, gm. Koluszki” 25 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Stefanów) o łącznej mocy do 29 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 495 i 483 w obr. Stefanów, gm. Koluszki” 21 lipca 2022, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu zakładu zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na dz. nr ewid.: 294/1 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki21 lipca 2022, Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Wniosek skierowany jest do stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez w/w instytucje. 21 lipca 2022, Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach. Wniosek skierowany jest do stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez w/w instytucje. 21 lipca 2022, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki – Łaznów”, dla którego została wydana decyzja Nr 24/2016 z 30 września 2016 r., o środowiskowych uwarunkowaniach;15 lipca 2022, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ewid.: 152/11, 152/13, 152/18, 152/30, 152/32 w obrębie 1 Koluszki-miasto, przy ul. Nasiennej w Koluszkach14 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce nr ewid.: 37 w obr. Przanowice Majątek, gm. Koluszki”01 lipca 2022, Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie01 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Żakowice oraz fragmentu obrębu Przanowice oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko; 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Żakowice i południowo-zachodniej części obrębu 6 miasta Koluszki oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko