Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 kwietnia 2022, Ogłoszenie Burmistrza Koluszek o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części obszaru gminy Koluszki wraz z prognozami oddziaływania na środowisko26 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Koluszki 1” na działce nr ewid.: 366 w obr. Świny, gm. Koluszki”Archiwum
20 kwietnia 2022, Podstawowa kwota dotacji na 2022 r. dla placówek wychowania przedszkolnego, obowiązująca od 01 maja 2022 r.
12 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu obiektów mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na dz. nr ewid.: 116/3, 117/3, 119/3 w Koluszkach – obr. 7.12 kwietnia 2022, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr ewid.: 239/1, 239/2 i 240 w obr. Stefanów, gm. Koluszki” 12 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr ewid.: 239/1, 239/2 i 240 w obr. Stefanów, gm. Koluszki” 07 kwietnia 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE Ø110 mm”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 16, obręb 3 Borowo II, gmina Koluszki, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie.