Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Koluszki w 2024 roku28 grudnia 2023, Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej27 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 9 planowanej do realizacji na działkach nr ewid.: 107, 108, 135, 136, 171, 172 w obr. Długie, gm. Koluszki27 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 5A planowanej do realizacji na działce nr ewid.: 40/1 w obr. Kazimierzów, gm. Koluszki27 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 7A planowanej do realizacji na działce nr ewid.: 214 w obr. Turobowice, gm. Koluszki22 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działkach nr ewid.: 145, 146, 147, 148 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki” 22 grudnia 2023, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działkach nr ewid.: 145, 146, 147, 148 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki” 21 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie szkoły o świetlicę z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym, na działce nr ewid.: 222 w obr. Gałków Duży, gm. Koluszki14 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa drogi gminnej łączącej tereny inwestycyjne przy ul. Gen. Maczka w Koluszkach z drogą wojewódzka nr 715 – ul. Partyzantów w Koluszkach”14 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci elektroenergetycznej: sieci kablowej SN 15kV z kanalizacją kablową, słupowej stacji transformatorowej SN/nn sieci napowietrznej nn 0,4 kV w tym stanowisk słupowych LNnn 0,4kV” na działkach nr ewid.: 142, 136 w obr. Gałków Duży, na działkach nr ewid.: 10, 2 w obr. Różyca oraz na działkach nr ewid.: 84, 247, 92, 94 w obr. Przanowice, gm. Koluszki05 grudnia 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różyca, Przanowice w gminie Koluszki05 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różyca, Przanowice w gminie Koluszki05 grudnia 2023, terminarz polowań zbiorowych na sezon 2023/24 obwód łowiecki nr 114 Wiączyń01 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odwadniającego płn.-wsch. stronę miasta Koluszek wraz z przebudową sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej oraz demontażem sieci KD i KS”01 grudnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Borowa, gm. Koluszki”