Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 października 2021, Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 202229 października 2021, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Żakowice i południowo-zachodniej części obrębu 6 miasta Koluszki; 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Żakowice oraz fragmentu obrębu Przanowice; 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Różyca oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko.29 października 2021, Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Redzeń Stary) o łącznej mocy do 2MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 236/3 w obr. Redzeń Stary, gm. Koluszki”.Archiwum
20 października 2021, Podstawowa kwota dotacji na 2021 r. dla placówek wychowania przedszkolnego, obowiązująca od 1 listopada 2021 r.
19 października 2021, Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koluszki za rok 201919 października 2021, Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koluszki za rok 202018 października 2021, Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 Koło Łowieckie Jeleń w Regnach12 października 2021, Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie Jenot Andrespol12 października 2021, Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie Batalion Gałków06 października 2021, Zamiar likwidacja Filii MBP05 października 2021, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek: dot.: „rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E, gm. Koluszki”