Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na LIII sesji/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - Głosowanie jawne na LIII sesja Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2022-11-28Uchwały Rady Miejskiej/LIII/147/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Brójce w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoUchwały Rady Miejskiej/LIII/146/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Andrespol w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoUchwały Rady Miejskiej/LIII/145/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LIII/144/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022 NaUchwały Rady Miejskiej/LIII/143/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomościUchwały Rady Miejskiej/LIII/142/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koluszkach obręb nr 8Uchwały Rady Miejskiej/LIII/141/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/140/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/139/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/138/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/137/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/136/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/135/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/134/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/133/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/132/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/131/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/130/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/129/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2 oraz drodze położonej w Borowej obręb nr 3Uchwały Rady Miejskiej/LIII/128/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/127/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/126/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/125/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/124/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/123/2022 Rada Miejska z dnia 21 listopada 2022 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borowej obręb nr 2Uchwały Rady Miejskiej/LIII/122/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziUchwały Rady Miejskiej/LIII/121/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją"Uchwały Rady Miejskiej/LIII/120/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”Uchwały Rady Miejskiej/LIII/119/2022 rADA mIEJSKA z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów, gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/LIII/118/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E oraz w drodze Nr 2913E gm. Koluszki"Uchwały Rady Miejskiej/LIII/117/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2917E przez wieś Erazmów, gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/LIII/116/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2022 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej”Uchwały Rady Miejskiej/LIII/115/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Samorządu Województwa Łódzkiego w formie realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Koluszkach na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Wojska Polskiego i Św. Stanisława Kostki oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową sieci kolidujących z inwestycją”.Uchwały Rady Miejskiej/LIII/114/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa ŁódzkiegoUchwały Rady Miejskiej/LIII/113/2022 z dnia 28 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/LIII/112/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodzicówUchwały Rady Miejskiej/LIII/111/2022 Rada Miejska z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok