Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję30 kwietnia 2023, Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koluszki za rok 202228 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 87/5 w obr. Słotwiny, gm. Koluszki”28 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 5 o mocy do 4 MW na działce nr ewid.: 39 w obr. Kazimierzów, gm. Koluszki”28 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 7 o mocy do 7 MW na działkach nr ewid.: 217 i 253/3 w obr. Turobowice, gm. Koluszki”27 kwietnia 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr ewid.: 254/2 i 255 w obr. Turobowice, gm. Koluszki”27 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr ewid.: 254/2 i 255 w obr. Turobowice, gm. Koluszki”27 kwietnia 2023, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 32/23 z dnia 24 lutego 2023 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu25 kwietnia 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Felicjanów 1.2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 104 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki”25 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Felicjanów 1.2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 104 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki”25 kwietnia 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW II” o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 74, 75 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki”25 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW II” o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 74, 75 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki”25 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasku) „ERAZMÓW” w obrębie Lisowice, gm. Koluszki”25 kwietnia 2023, Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii dot. decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 5/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., znak: GPB-I.747.1.2022.MK/KKw21 kwietnia 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 128/1 w obr. Lisowice, gm. Koluszki” 21 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 128/1 w obr. Lisowice, gm. Koluszki” 14 kwietnia 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „LISOWICE” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działce nr ewid.: 135/3 w obr. Lisowice, gm. Koluszki”12 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wieży wraz z instalowaniem na niej instalacji radiokomunikacyjnej na działce nr ewid.: 220 w obr. Różyca, gm. Koluszki”.12 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 4 o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 144, 145, 316 w obr. Długie, gm. Koluszki”12 kwietnia 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 206 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”12 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 206 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”07 kwietnia 2023, Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: adaptacji przenośnego wolno stojącego masztu antenowego na stację bazową telefonii komórkowej P4 NR LDW3324A wraz z infrastrukturą zasilającą na działkach nr ewid.: 271/1 i 272/1 w obrębie Żakowice, gm. Koluszki06 kwietnia 2023, Zbiorcza ocena jakości wody w basenach w Lisowicach03 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi gminnej relacji Wierzchy - Świny łączącej wieś Wierzchy ze wsią Świny, gm. Koluszki”