Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję18 lutego 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Koluszki w roku 202216 lutego 2022, Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego15 lutego 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice – Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny – Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego – Zadanie Nr 3 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Koluszek”.14 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie rozdzielni produktowej w Bazie Paliw Nr 1 w Koluszkach w zakresie budowy nowych odcinków rurociągów technologicznych, nowych tac betonowych i instalacji elektrycznych oraz zmiany lokalizacji podziemnego zbiornika resztkowego o pojemności V=5 m3.11 lutego 2022, Ogłoszenie Burmistrza Koluszek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.03 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Stefanów) o łącznej mocy do 29 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 495 i 483 w obr. Stefanów, gm. Koluszki”03 lutego 2022, OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO