Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję01 stycznia 2023, Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego od 01.01.2023 r.20 stycznia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Żakowice oraz fragmentu obrębu Przanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko17 stycznia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek dot. decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy w sprawie: budowy zespołu dwóch elektrowni fotowoltaicznych: SPV Redzeń Stary 1 oraz SPV Redzeń Stary 2 o łącznej mocy do 2 MW (każda elektrownia o mocy do 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 236/3 położonej w obr. Redzeń Stary, gm. Koluszki12 stycznia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, magazynów energii o łącznej mocy do 0,4 GW, stacji SN/WN oraz infrastruktury towarzyszącej „Koluszki 3” na działce nr ewid.: 224 w obr. Turobowice, gm. Koluszki”10 stycznia 2023, ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Koluszki w roku 2023Archiwum
05 stycznia 2023, Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
05 stycznia 2023, Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, iż Gmina Koluszki kontynuuje zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30.04.2023 r. realizując w pierwszej kolejności wnioski złożone do dnia 31.12.2022 r. Wnioski dotyczące sprzedaży II transzy należy składać do dnia 28.02.2023 r.05 stycznia 2023, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę04 stycznia 2023, Kalendarz polowań zbiorowych na terenie OHZ Wiączyń03 stycznia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: adaptacji przenośnego wolno stojącego masztu antenowego na stację bazową telefonii komórkowej P4 NR LDW3324A wraz z infrastrukturą zasilającą na działkach nr ewid.: 271/1 i 272/1 w obrębie Żakowice, gm. Koluszki.