Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Różyca, Galków Duży, Gałków Mały, gm. Koluszki28 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko21 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Żakowice i południowo-zachodniej części obrębu 6 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko20 lipca 2023, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasku) „ERAZMÓW” w obrębie Lisowice, gm. Koluszki” 20 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasku) „ERAZMÓW” w obrębie Lisowice, gm. Koluszki” 18 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działkach nr ewid.: 145, 146, 147, 148 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”18 lipca 2023, Zarządzenie Burmistrza Koluszek w sprawie konsultacji społecznych 13 lipca 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Jeziorko” o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działce nr ewid.: 86 w obr. Jeziorko, gm. Koluszki”13 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Jeziorko” o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działce nr ewid.: 86 w obr. Jeziorko, gm. Koluszki”13 lipca 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 1 o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 66/1, 67/1, 68/1, 69/3 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki” 13 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 1 o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 66/1, 67/1, 68/1, 69/3 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki” 13 lipca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Przanowice II o łącznej mocy do 8,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid.: 52/1 w obr. Przanowice, gm. Koluszki”13 lipca 2023, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dot. decyzji Nr 10/2023, znak: WOOŚ.420.3.2021.PMa.25, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice”10 lipca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej elektroenergetycznej linii średniego napięcia oraz budowie lub przebudowie istniejącej stacji transformatorowej na działkach o numerach ewid. 84, 85, 86 obr. Kazimierzów, 233 obr. Turobowice, 487 obr. Stefanów, gmina Koluszki.10 lipca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Przanowice I o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid.: 164/4 w obr. Przanowice, gm. Koluszki”