Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję27 listopada 2023, Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działkach nr ewid.: 145, 146, 147, 148 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”27 listopada 2023, Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Regeneracja instrumentów w celu poprawy estetyki odbioru artystycznego 24 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Różyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko16 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Długie, gmina Koluszki” na działkach nr ewid.: 257, 258 w obr. Długie, gm. Koluszki16 listopada 2023, Karta do głosowania Budżet Obywatelski Gminy Koluszki 2023/2024 oraz lista projektów01 listopada 2023, PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2023 ROK - PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO13 listopada 2023, Informacja o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Brzezina10 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko09 listopada 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 3 o mocy do 18 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 482 w obr. Stefanów, gm. Koluszki09 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 3 o mocy do 18 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 482 w obr. Stefanów, gm. Koluszki”09 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi dla pieszych i rowerzystów „Śladem dawnej kolejki – pociąg do przyrody” na działkach nr 424 i 425 w obr. Regny, gm. Koluszki09 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid.: 131, 93/6 i 93/13, położonych w obr. Borowo II, gm. Koluszki07 listopada 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różyca, Przanowice w gminie Koluszki07 listopada 2023, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi gminnej relacji Wierzchy - Świny łączącej wieś Wierzchy ze wsią Świny, gm. Koluszki”07 listopada 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi gminnej relacji Wierzchy - Świny łączącej wieś Wierzchy ze wsią Świny, gm. Koluszki”03 listopada 2023, Konsultacje Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok02 listopada 2023, terminarz polowań zbiorowych na sezon 2023/2024 obw. nr 114 Nadleśnictwo Brzeziny