Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 marca 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3MPa DN500 relacji Łyszkowice – Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny – Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego. Zadanie Nr 2 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3MPa relacji Łyszkowice - Łódź”.29 marca 2022, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW na działce nr ewid.: 151 w obr. Stefanów, gm. Koluszki.25 marca 2022, Informacja o wygaśnięciu zezwolenia na transport nieczystości ciekłych 17 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu zakładu zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na dz. nr ewid.: 294/1 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki.10 marca 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3MPa DN500 relacji Łyszkowice – Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny – Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego. Zadanie Nr 3 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3MPa w kierunku Koluszek”.08 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr ewid.: 239/1, 239/2 i 240 w obr. Stefanów, gm. Koluszki”07 marca 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 16, obręb 0003 Borowo, gm. Koluszki, woj. łódzkie.07 marca 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towaryzszącej inwestycjom w zakresie terminalu - GPB-I.747.1.2022 z dnia 28.02.2022 r.07 marca 2022, Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek numer 173/1, 173/2, 174, 175, 176 w obrębie Eminów, gmina Rokiciny03 marca 2022, Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasku) „ERAZMÓW” w obrębie Lisowice, gm. Koluszki”.