Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/138/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach pełnomocnictwa w zakresie realizacji w roku 2023 Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”Zarządzenia Burmistrza/137/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/136/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/135/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/134/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatykiZarządzenia Burmistrza/133/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025Zarządzenia Burmistrza/132/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonych w Koluszkach, obręb 8, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 335 i 19/7, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/131/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonych w Koluszkach, obręb 8, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 335 i 19/7, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/130/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonych w Koluszkach, obręb 8, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 335 i 17/4, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/129/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonych w Koluszkach, obręb 8, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 335, 18/7 i 17/4, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/128/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonych w Koluszkach, obręb 8, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 335 i 17/4, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/127/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 8, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 335, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/126/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonych w Koluszkach, obręb 8, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 335 i 17/4, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/125/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 8, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 335, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/124/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Gałków Duży, obręb Gałków DużyZarządzenia Burmistrza/123/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia zabudowaną nieruchomość, położoną w miejscowości Turobowice, obręb TurobowiceZarządzenia Burmistrza/122/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Świny, obręb ŚwinyZarządzenia Burmistrza/121/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia nieruchomość, położoną w miejscowości Zielona GóraZarządzenia Burmistrza/120/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działki gruntu, położone w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/119/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 - w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborówZarządzenia Burmistrza/118/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę z montażem mebli na wyposażenie budynku położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja 17Zarządzenia Burmistrza/117/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/116/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą ,,Bezpieczny pieszy-poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie przejść dla pieszych na terenie gminy Koluszki ”.Zarządzenia Burmistrza/115/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 - w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczychZarządzenia Burmistrza/114/2023 z dnia 09 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/113/2023 z dnia 08 sierpnia 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zaprojektowanie instalacji, dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/112/2023 z dnia 08 sierpnia 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1310, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/111/2023 z dnia 08 sierpnia 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1204, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/110/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego