Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/117/2021 z dnia 30 czerwca 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/116/2021 z dnia 30 czerwca 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/115/2021 z dnia 29 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/114/2021 z dnia 29 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/113/2021 z dnia 29 czerwca 2021 - sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/112/2021 z dnia 29 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/111/2021 z dnia 29 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/110/2021 z dnia 28 czerwca 2021 - w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejski w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/109/2021 z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji dokumentów dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzenia Burmistrza/108/2021 z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/107/2021 z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/106/2021 z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/105/2021 z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/104/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie określenia szczegółowych zasad postępowania dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych w czasie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/103/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/102/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - uchylające Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Koluszek z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na 2021 rokZarządzenia Burmistrza/101/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 89/2021 Burmistrza Koluszek z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/100/2021 z dnia 15 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do wydzierżawienia nieruchomość położoną w mieście Koluszki, w obrębie 5Zarządzenia Burmistrza/99/2021 z dnia 15 czerwca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/98/2021 z dnia 14 czerwca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usług ratownictwa wodnego na basenach odkrytych oraz kąpielisku w miejscowości Lisowice, Gmina Koluszki.Zarządzenia Burmistrza/97/2021 z dnia 14 czerwca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę, montaż i uruchomienie 80 kompletnych instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania ,, Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki".Zarządzenia Burmistrza/96/2021 z dnia 14 czerwca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę placu zabaw na potrzeby Przedszkola nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.Zarządzenia Burmistrza/95/2021 z dnia 14 czerwca 2021 - sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.Zarządzenia Burmistrza/94/2021 z dnia 14 czerwca 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/93/2021 z dnia 14 czerwca 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/92/2021 z dnia 07 czerwca 2021 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Koluszki oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznejZarządzenia Burmistrza/91/2021 z dnia 07 czerwca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usług ratownictwa wodnego na basenach odkrytych oraz kąpielisku w miejscowości Lisowice, Gmina Koluszki.Zarządzenia Burmistrza/90/2021 z dnia 07 czerwca 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/89/2021 z dnia 07 czerwca 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/88/2021 z dnia 01 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do przedłużenia w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokali na okres kolejnych 10 lat