Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na LVI sesji/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - Głosowanie jawne na LVI sesja Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2023-01-31Uchwały Rady Miejskiej/LVI/33/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia cen biletów oraz opłat dodatkowych w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LVI/32/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży PożarnejUchwały Rady Miejskiej/LVI/31/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”Uchwały Rady Miejskiej/LVI/30/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie przyjęcia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2023 specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych za doskonalenie zawodowe nauczycieliUchwały Rady Miejskiej/LVI/29/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie posiłku dla dzieci i uczniów w Gminie Koluszki na lata 2019-2023.Uchwały Rady Miejskiej/LVI/28/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Uchwały Rady Miejskiej/LVI/27/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodzicówUchwały Rady Miejskiej/LVI/26/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedliUchwały Rady Miejskiej/LVI/25/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/LVI/24/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie 6 miasta KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LVI/23/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Koluszki, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 191/13 i 191/15Uchwały Rady Miejskiej/LVI/22/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - czystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Koluszki, położonych w mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 440 i 441/1Uchwały Rady Miejskiej/LVI/21/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, obręb 3, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 26/22Uchwały Rady Miejskiej/LVI/20/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie nieruchomości położonych w mieście Koluszki, w obrębie 8, w dzierżawę na okres 10 latUchwały Rady Miejskiej/LVI/19/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gałków Mały, obręb Gałków MałyUchwały Rady Miejskiej/LVI/18/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo IUchwały Rady Miejskiej/LVI/17/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie KaletnikUchwały Rady Miejskiej/LVI/16/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 404/6 i 404/8Uchwały Rady Miejskiej/LVI/15/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUchwały Rady Miejskiej/LVI/14/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUchwały Rady Miejskiej/LVI/13/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rokUchwały Rady Miejskiej/LVI/12/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie przyjęcia wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/LVI/11/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza KoluszekUchwały Rady Miejskiej/LVI/10/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2023Uchwały Rady Miejskiej/LVI/9/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w roku 2023Uchwały Rady Miejskiej/LVI/8/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2023Uchwały Rady Miejskiej/LVI/7/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w roku 2023Uchwały Rady Miejskiej/LVI/6/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Uchwały Rady Miejskiej/LVI/5/2023 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na LV sesji/2023 Rada Miejska z dnia 10 stycznia 2023 - LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2023-01-10Uchwały Rady Miejskiej/LV/4/2023 z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Uchwały Rady Miejskiej/LV/3/2023 Rada Miejska z dnia 10 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LV/2/2023 Rada Miejska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia PolicjiUchwały Rady Miejskiej/LV/1/2023 Rada Miejska z dnia 10 stycznia 2023 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022 - 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko