Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na LIX sesji/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - Głosowanie jawne na LIX sesji Rady Miesjkiej w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/LIX/69/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Uchwały Rady Miejskiej/LIX/68/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LIX/67/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanejUchwały Rady Miejskiej/LIX/66/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LIX/65/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłychUchwały Rady Miejskiej/LIX/64/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowj w roku 2023 dla Samorządu Województwa Łódzkiego w formie realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Koluszkach na skrzyżowaniuy ulic Partyzantów, Wojska Polskiego i Św. Stanisława Kostki oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową sieci kolidujących z inwestycją"Uchwały Rady Miejskiej/LIX/63/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach oraz nadania statutuUchwały Rady Miejskiej/LIX/62/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Koluszki oraz określenia sezonu kąpielowegoUchwały Rady Miejskiej/LIX/61/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - w sprawie przystąpienia Gminy Koluszki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ŁódzkiegoUchwały Rady Miejskiej/LIX/60/2023 Rada Miejska z dnia 17 kwietnia 2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki