Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/25/2021 z dnia 29 stycznia 2021 - w sprawie powołania Komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą „Dostawa, do Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach, wyposażenia pomieszczeń i placu zabaw”, w związku z realizacją projektu pn. „Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy :)”Zarządzenia Burmistrza/24/2021 z dnia 26 stycznia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowaniadokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miejskim w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/23/2021 z dnia 26 stycznia 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/22/2021 z dnia 26 stycznia 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/21/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/20/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie powołania Gminnego Biura SpisowegoZarządzenia Burmistrza/19/2021 z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Szkolnej, Lipowej, Poprzecznej, Dworcowej, Willowej, Dojazdowej, Zakątnej i Krótkiej w Żakowicach oraz ulicy Krótkiej w Koluszkach.Zarządzenia Burmistrza/18/2021 z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.Zarządzenia Burmistrza/17/2021 z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu z terminem do dnia 31 grudnia 2021 r.Zarządzenia Burmistrza/16/2021 z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki, na rok szkolny 2021/2022, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriówZarządzenia Burmistrza/15/2021 z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal biurowy przeznaczony do dalszego najmu, znajdujący się w budynku administarcyjno-biurowym, położonym w mieście Koluszki przy ul. 11 Listopada 65Zarządzenia Burmistrza/14/2021 z dnia 19 stycznia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Katarzynów, obręb KatarzynówZarządzenia Burmistrza/13/2021 z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Koluszkach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/12/2021 z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczejZarządzenia Burmistrza/11/2021 z dnia 14 stycznia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na przebudowę ulic Czarneckiego, Okrzei, Wyspiańskiego w Koluszkach.Zarządzenia Burmistrza/10/2021 z dnia 13 stycznia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw na potrzeby Przedszkola nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.Zarządzenia Burmistrza/9/2021 z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Koluszkach „Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Ochrony Informacji Niejawnych” oraz „Administratora systemu teleinformatycznego Ochrony Informacji Niejawnych”.Zarządzenia Burmistrza/8/2021 z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/7/2021 z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/6/2021 z dnia 08 stycznia 2021 - w sprawie powołania Komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą „Dostawa doposażenia pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach”, w ramach projektu pod nazwą „Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki”Zarządzenia Burmistrza/5/2021 z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla dzieci zwiększajacych ich szanse edukacyjne.Zarządzenia Burmistrza/4/2021 z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie odpadów, w tym wielkogabarytowych, bioodpadów oraz opon.Zarządzenia Burmistrza/3/2021 z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 PLN nettoZarządzenia Burmistrza/2/2021 z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectwZarządzenia Burmistrza/1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021