Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na LXIX sesji/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - Głosowanie jawne na LXIX sesjiUchwały Rady Miejskiej/LXIX/29/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”Uchwały Rady Miejskiej/LXIX/28/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania zadań przy realizacji programu polegającego na "Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki".Uchwały Rady Miejskiej/LXIX/27/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2024Uchwały Rady Miejskiej/LXIX/26/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2024 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LXIX/25/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koluszkach obręb nr 8Uchwały Rady Miejskiej/LXIX/24/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kaletnik oraz południowo-zachodniego fragmentu obrębu RóżycaUchwały Rady Miejskiej/LXIX/23/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu LisowiceUchwały Rady Miejskiej/LXIX/22/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu Gałków – Parcela w gminie KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LXIX/21/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr nr 4 i 6 miasta KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LXIX/20/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obr. 6 miasta Koluszki w rejonie ul. PrzejazdUchwały Rady Miejskiej/LXIX/19/2024 z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniego fragmentu obrębu Gałków Duży oraz północnego fragmentu obrębu Gałków MałyUchwały Rady Miejskiej/LXIX/18/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gałków Mały – część południowaUchwały Rady Miejskiej/LXIX/17/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gałków Mały – część północnaUchwały Rady Miejskiej/LXIX/16/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu RóżycaUchwały Rady Miejskiej/LXIX/15/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LXIX/14/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie przyjęcia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2024 specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia na rok 2024 maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych za doskonalenie zawodowe nauczycieliUchwały Rady Miejskiej/LXIX/13/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu położonej w miejscowości Gałków Duży, obręb Gałków DużyUchwały Rady Miejskiej/LXIX/12/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Borowa, obręb Borowo IUchwały Rady Miejskiej/LXIX/11/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 344/1Uchwały Rady Miejskiej/LXIX/10/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gałków Mały, obręb Gałków MałyUchwały Rady Miejskiej/LXIX/9/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Koluszki, położonej w obrębie Zielona Góra, gm. Andrespol, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 137.Uchwały Rady Miejskiej/LXIX/8/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Koluszki w 2024 rokuUchwały Rady Miejskiej/LXIX/7/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie ustalenia cen biletów oraz opłat dodatkowych w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LXIX/6/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUchwały Rady Miejskiej/LXIX/5/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówUchwały Rady Miejskiej/LXIX/4/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2024Uchwały Rady Miejskiej/LXIX/3/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w roku 2024Uchwały Rady Miejskiej/LXIX/2/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2024Uchwały Rady Miejskiej/LXIX/1/2024 Rada Miejska z dnia 22 stycznia 2024 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w roku 2024