Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/106/2020/2020 z dnia 30 czerwca 2020 - zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura SpisowegoZarządzenia Burmistrza/105/2020/2020 z dnia 30 czerwca 2020 - w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego do oddania w użyczenie nieruchomości położonych w mieście Koluszki, obręb 4Zarządzenia Burmistrza/104/2020 z dnia 26 czerwca 2020 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2020Zarządzenia Burmistrza/103/2020/2020 z dnia 26 czerwca 2020 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2020Zarządzenia Burmistrza/102/2020/2020 z dnia 22 czerwca 2020 - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatykiZarządzenia Burmistrza/101/2020/2020 z dnia 22 czerwca 2020 - w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych będących w zarządzie Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/100/2020/2020 z dnia 22 czerwca 2020 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715 w terenie pod torami PKP w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/99/2020/2020 z dnia 22 czerwca 2020 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na dokończenie robót termomodernizacyjnych dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/98/2020/2020 z dnia 18 czerwca 2020 - w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia na: bieżące remonty nawierzchni i utrzymania dróg: powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych położonych na terenie administracyjnym Gminy Koluszki”Zarządzenia Burmistrza/97/2020/2020 z dnia 18 czerwca 2020 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na bieżące remonty nawierzchni i utrzymania dróg: powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych położonych na terenie administracyjnym Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/96/2020/2020 z dnia 16 czerwca 2020 - w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds.. Szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/95/2020/2020 z dnia 15 czerwca 2020 - w sprawie zasad ochrony przed COVID-19Zarządzenia Burmistrza/94/2020/2020 z dnia 15 czerwca 2020 - w sprawie określenia szczegółowych zasad postępowania dla pracowników Urzędu jednostek organizacyjnych w czasie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/93/2020/2020 z dnia 15 czerwca 2020 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2020Zarządzenia Burmistrza/92/2020/2020 z dnia 15 czerwca 2020 - w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz określenia zakresu ich działańZarządzenia Burmistrza/91/2020/2020 z dnia 12 czerwca 2020 - w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczychZarządzenia Burmistrza/90/2020/2020 z dnia 12 czerwca 2020 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki - ZIT"Zarządzenia Burmistrza/89/2020/2020 z dnia 12 czerwca 2020 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki - ZIT"Zarządzenia Burmistrza/84/2020/2020 z dnia 05 czerwca 2020 - w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii wyborczejZarządzenia Burmistrza/86/2020/2020 z dnia 05 czerwca 2020 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowosci środków unijnych na finansowanie Projektu pn. "Rozwój krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze"Zarządzenia Burmistrza/88/2020/2020 Burmistrz Koluszek z dnia 09 czerwca 2020 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/85/2020/2020 Burmistrz Koluszek z dnia 05 czerwca 2020 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na: przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek i przedszkole, budynku położonego w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 8Zarządzenia Burmistrza/84/2020/2020 Burmistrz Koluszek z dnia 05 czerwca 2020 - w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii wyborczejZarządzenia Burmistrza/83/2020/2020 Burmistrz Koluszek z dnia 03 czerwca 2020 - w sprawie powołania Gminnego Biura SpisowegoZarządzenia Burmistrza/82/2020/2020 Burmistrz Koluszek z dnia 03 czerwca 2020 - w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza SpisowegoZarządzenia Burmistrza/81/2020/2020 Burmistrz Koluszek z dnia 03 czerwca 2020 - w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborówZarządzenia Burmistrza/80/2020/2020 Burmistrz Koluszek z dnia 01 czerwca 2020 - w sprawie zasad ochrony przed COVID-19