Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję01 maja 2023, Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego od 01.05.2023 r.31 maja 2023, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Żakowice i południowo-zachodniej części obrębu 6 miasta Koluszki31 maja 2023, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Żakowice oraz fragmentu obrębu Przanowice24 maja 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 195/2, 196, 197, 199 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”24 maja 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Felicjanów 1.1” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 39 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki”22 maja 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek, że w dniu 12.05.2023 r., na wniosek EWS Inwest Sp. z o.o., została wydana decyzja nr 3/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr: 84, 85 i 86 położonych w obr. Kazimierzów, gm. Koluszki16 maja 2023, Informacja o debacie w sprawie raportu o stanie gminy15 maja 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW III” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 52, 53 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki” 15 maja 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW III” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 52, 53 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki” 15 maja 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW I” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 81, 82, 83, 84, 85 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki” 15 maja 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW I” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 81, 82, 83, 84, 85 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki” 15 maja 2023, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „LISOWICE” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działce nr ewid.: 135/3 w obr. Lisowice, gm. Koluszki” 15 maja 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „LISOWICE” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działce nr ewid.: 135/3 w obr. Lisowice, gm. Koluszki” 15 maja 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wieży wraz z instalowaniem na niej instalacji radiokomunikacyjnej na działce nr ewid.: 220 w obr. Różyca, gm. Koluszki”10 maja 2023, Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877) informujemy, że Gmina Koluszki od dnia 11 maja 2023 r. rozpocznie sprzedaż końcową paliwa stałego (węgla). Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 11 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej to 50 ton (kostka/orzech). Cena 1 tony węgla to 1 950,00 zł.10 maja 2023, Oferta realizacji zadania publicznego "Aktywne lato z Historią Koluszek '23"'05 maja 2023, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny-Budziszewice”02 maja 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej na działkach nr: 4/2 i 5/3 obręb Redzeń Nowy gmina Koluszki 02 maja 2023, OBWIESZCZENIE NR 6/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego