Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 maja 2024, Burmistrz Koluszek ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w formie wsparcia realizacji zadań: remont i modernizacja części garażowych strażnic i ich doposażenie, na terenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Koluszki29 maja 2024, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 200/1 w obrębie Katarzynów01 maja 2024, Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego od 01.05.2024 r.28 maja 2024, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów: obr.: 1, 2, 3 miasta Koluszki, obr. Lisowice i obr. Felicjanów tzw. "strefa przemysłowa"27 maja 2024, Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Aktywne lato z Historią Koluszek '2422 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach nr: 145, 146, 147 i 148 położonych w obrębie Redzeń Nowym gm. Koluszki 20 maja 2024, Zarządzenie Burmistrza Koluszek w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. pn. „Budowa budynku wielorodzinnych w Koluszkach przy ul. Warszawskiej”15 maja 2024, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: ”przebudowie drogi powiatowej Nr 2911 E w miejscowości Gałków Mały, gm. Koluszki”, inwestycja planowana jest na działkach nr ewid.: 1124, 1137, 235/1 w obr. Gałków Mały, gm. Koluszki15 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ”przebudowie drogi powiatowej Nr 2911 E w miejscowości Gałków Mały, gm. Koluszki”, inwestycja planowana jest na działkach nr ewid.: 1124, 1137, 235/1 w obr. Gałków Mały, gm. Koluszki13 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża FELICJANÓW – JEZIORKO zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 3, 5, 6 w obrębie Jeziorko oraz na działkach nr ewid.: 304, 2, 3, 4 ,5 w obrębie Felicjanów, gm. Koluszki”13 maja 2024, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża FELICJANÓW – JEZIORKO zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 3, 5, 6 w obrębie Jeziorko oraz na działkach nr ewid.: 304, 2, 3, 4 ,5 w obrębie Felicjanów, gm. Koluszki”10 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego - studni nr 1 umożliwiającej pobór wód podziemnych na terenie zakładu STARMEAT Sp. z o.o. w Koluszkach. Otwór studzienny zlokalizowany jest na działce nr ewid.: 16/26 w obr. 3 Koluszki-miasto, gm. Koluszki10 maja 2024, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego - studni nr 1 umożliwiającej pobór wód podziemnych na terenie zakładu STARMEAT Sp. z o.o. w Koluszkach. Otwór studzienny zlokalizowany jest na działce nr ewid.: 16/26 w obr. 3 Koluszki-miasto, gm. Koluszki09 maja 2024, Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koluszki za rok 202302 maja 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na nieruchomości w gminie Koluszki, obręb Katarzynów, działka 372