Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/18/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.4: EdukacjaZarządzenia Burmistrza/17/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowychZarządzenia Burmistrza/16/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/15/2022 z dnia 28 stycznia 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/14/2022 z dnia 28 stycznia 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/13/2022 z dnia 24 stycznia 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwach: Gałków Duży, Gałków Mały w Gminie Koluszki.Zarządzenia Burmistrza/12/2022 z dnia 24 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki, na rok szkolny 2022/2023, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriówZarządzenia Burmistrza/11/2022 z dnia 21 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/10/2022 z dnia 21 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia cen za wynajem sal w biurowcu Urzędu Miejskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/9/2022 z dnia 19 stycznia 2022 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.Zarządzenia Burmistrza/8/2022 z dnia 19 stycznia 2022 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu z terminem do dnia 31 grudnia 2022 r.Zarządzenia Burmistrza/7/2022 z dnia 17 stycznia 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w ramach projektu pn. „Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020Zarządzenia Burmistrza/6/2022 z dnia 14 stycznia 2022 - w sprawie powołania komisji rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ściekóww miejscowości Borowa, Gmina KoluszkiZarządzenia Burmistrza/5/2022 z dnia 05 stycznia 2022 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/4/2022 z dnia 04 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal biurowy nr 317 przeznaczony do dalszego najmu, znajdujący się w budynku administracyjno-biurowym, położonym w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/3/2022 z dnia 04 stycznia 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/2/2022 z dnia 04 stycznia 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 - w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022