Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - Protokół z posiedzenia i głosowania - XXXV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2021-06-21Uchwały Rady Miejskiej/XXXV/97/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia woli na zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Koluszki, a Gminą Brzeziny o przystąpieniu przez Gminę Koluszki do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę oraz roboty remontowe ulicy Naftowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 715 do wsi Erazmów gm. Koluszki wraz z realizacją.Uchwały Rady Miejskiej/XXXV/96/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021 – 2031Uchwały Rady Miejskiej/XXXV/95/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Uchwały Rady Miejskiej/XXXV/94/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XXXV/93/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 2Uchwały Rady Miejskiej/XXXV/92/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Żakowice, obręb ŻakowiceUchwały Rady Miejskiej/XXXV/91/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Świny, obręb ŚwinyUchwały Rady Miejskiej/XXXV/90/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Słotwiny, obręb SłotwinyUchwały Rady Miejskiej/XXXV/89/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koluszki na rok szkolny 2021/2022Uchwały Rady Miejskiej/XXXV/88/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie Koluszki lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulgUchwały Rady Miejskiej/XXXV/87/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach przy ulicy Budowlanych 8Uchwały Rady Miejskiej/XXXV/86/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Koluszki Programu pn. „Koluszkowska Karta Mieszkańca”Uchwały Rady Miejskiej/XXXV/85/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi KoluszekUchwały Rady Miejskiej/XXXV/84/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koluszek wotum zaufaniaUchwały Rady Miejskiej/XXXV/83/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2020 rokUchwały Rady Miejskiej/XXXV/82/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach za rok 2020Uchwały Rady Miejskiej/XXXV/81/2021 z dnia 21 czerwca 2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach za rok 2020