Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/XLII/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - Głosowanie na XLII sesji Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2022-01-31Uchwały Rady Miejskiej/XLII/15/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie utworzenia „Klubu Senior +” w Koluszkach oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatnościUchwały Rady Miejskiej/XLII/14/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwały Rady Miejskiej/XLII/13/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administarcji publicznej dotyczących dodatku osłonowegoUchwały Rady Miejskiej/XLII/12/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie przyjęcia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2022 specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia na rok 2022 maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych za doskonalenie zawodowe nauczycieliUchwały Rady Miejskiej/XLII/11/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Gałków"Uchwały Rady Miejskiej/XLII/10/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na zadanie pn. budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Różyca gm. Koluszki w ramach konkursu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”Uchwały Rady Miejskiej/XLII/9/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koluszki" w ramach konkursu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”Uchwały Rady Miejskiej/XLII/8/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa ŁódzkiegoUchwały Rady Miejskiej/XLII/7/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”Uchwały Rady Miejskiej/XLII/6/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2022Uchwały Rady Miejskiej/XLII/5/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w roku 2022Uchwały Rady Miejskiej/XLII/4/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2022Uchwały Rady Miejskiej/XLII/3/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w roku 2022Uchwały Rady Miejskiej/XLII/2/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022 – 2031Uchwały Rady Miejskiej/XLII/1/2022 Rada Miejska z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022