Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję14 czerwca 2024, Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Spotkania muzyczne 13 czerwca 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi, infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr ewid.: 38/24, 38/26, 38/27 w obr. 2 Koluszki-miasto, gm. Koluszki, przy ul. Nasiennej w Koluszkach”06 czerwca 2024, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 11/2024 na realizację inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na funkcję usługową (pracownia cukiernicza), na działce nr 97/7 położonej w obr. Kaletnik, gm. Koluszki05 czerwca 2024, Informacja o debacie w sprawie raportu o stanie gminy04 czerwca 2024, Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności przez Gminę Koluszki, nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 6, działka nr 105/2504 czerwca 2024, Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności przez Gminę Koluszki, nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Różyca, działka nr 166/104 czerwca 2024, Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności przez Gminę Koluszki, nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Żakowice, działka nr 224/104 czerwca 2024, Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności przez Gminę Koluszki, nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Gałków Mały, działki nr 822/6, 822/9, 822/11 i 822/1304 czerwca 2024, UCHWAŁA Nr 373/17/24 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego Spółki