Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/166/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/165/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w RóżycyZarządzenia Burmistrza/164/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Gałkowie DużymZarządzenia Burmistrza/163/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gałkowie DużymZarządzenia Burmistrza/162/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/161/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Sławomira Meli - dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/160/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Małgorzaty Kawczyńskiej-Paprockiej - dyrektora Przedszkola w RóżycyZarządzenia Burmistrza/159/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Jolanty Majki - dyrektora Przedszkola w Gałkowie DużymZarządzenia Burmistrza/158/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Bożeny Delewskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej w Gałkowie DużymZarządzenia Burmistrza/157/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Agnieszki Bankowskiej - dyrektora Przedszkola Nr 3 w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/156/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gałkowie DużymZarządzenia Burmistrza/155/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/154/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/153/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/152/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/151/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pracy w ramach projektu pn. „II edycja Przedszkola z Klasą w Gminie Koluszki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020Zarządzenia Burmistrza/150/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 - w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie FelicjanówZarządzenia Burmistrza/149/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę drogi gminnej łączącej wieś Wierzchy z wsią Świny, Gmina KoluszkiZarządzenia Burmistrza/148/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal biurowy nr 301, przeznaczony do przekazania do dyspozycji Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach znajdujący się w budynku administracyjno-biurowym, położonym na nieruchomości w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/147/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do dalszego wydzierżawienia nieruchomość położoną w mieście Koluszki, obręb 4, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 741Zarządzenia Burmistrza/146/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do dalszego wydzierżawienia nieruchomość położoną w mieście Koluszki, obręb 4, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 711Zarządzenia Burmistrza/145/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/144/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/143/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego oraz elektronicznego na potrzeby Sz.P. nr 2 i L.O. w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16Zarządzenia Burmistrza/142/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia sportowego oraz sprzętu sportowego na potrzeby Sz.P. nr 2 i L.O. w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16.Zarządzenia Burmistrza/141/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/140/2022 z dnia 04 sierpnia 2022 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej, celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gałkowie DużymZarządzenia Burmistrza/139/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego